Matty van Est is lid van de Raad van Toezicht (RvT) van SSNB. Een gesprek over haar rol in de RvT, haar gevoel bij sport & bewegen én het belang van een ondernemersgeest voor SSNB.

Wie is Matty van Est?

Matty is sinds 2012 directeur van de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. In het moderne schoolgebouw wat alleen maar sport ademt, zijn de bachelor opleidingen Sportkunde, ALO en de twee masteropleidingen Healthy Ageing Professional en Sport- en Bewegingsonderwijs gevestigd. Matty vertelt: “Naast deze mooie opleidingen en het vele onderzoek zijn we de laatste jaren ook ons cursusaanbod aan het uitbreiden, wat we op enkele onderwerpen in nauwe samenwerking doen met SSNB.” Matty heeft niet alleen een sportief werkveld, maar als het even kan komt ze zelf ook graag in beweging.

Welke rol speelt sport in jouw leven? Doe je zelf aan sport?

Voor Matty speelt sport in haar leven en werk een grote rol, ze vertelt: “Sport is voor mij heel belangrijk, maar bewegen vind ik nóg belangrijker. Want tussen bewegen en sporten zit vaak nog een drempel. Bewegen is heel leuk en laagdrempelig, een wandeling is zo gemaakt. Als je Matty vraagt of ze zelf ook aan sport doet, lichten haar ogen op en vertelt ze: “Zelf ben ik hartstikke sportief. Hardlopen is echt een passie voor mij. In mijn studententijd ben ik begonnen met hardlopen, omdat ik me had aangemeld voor een bergsport cursus in Oostenrijk. En om met een zware rugzak een berg van 3000/4000 meter te beklimmen, heb je een hele goede conditie nodig. De passie voor hardlopen is toen echt ontstaan. Inmiddels heb ik al een tiental halve marathons gelopen en zelfs twee keer een hele marathon uitgelopen. Het ging mij toen niet om de tijd, maar vooral om de uitdaging. Naast het hardlopen hou ik ook erg van wandelen, fietsen en ik ga natuurlijk graag de bergen in.”

Wat is jouw inbreng in het RvT?

Matty is sinds 2014 lid van het RvT van SSNB. Ze vertelt enthousiast: “Vanuit mijn professie vind ik het motto: een leven lang bewegen en met name het benadrukken van de gezondheidswaarde en de maatschappelijke waarde van sport heel belangrijk, dat is echt mijn rol binnen de Raad. Het is enorm belangrijk om mensen, die nu nauwelijks bewegen, weer in beweging te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die in een lage ses wijk (lage sociaaleconomische status) wonen of mensen die niet (meer) gewend zijn om te bewegen. Hoe krijgen we hen toch weer in beweging en daardoor misschien ook weer aan het sporten? Want daar zit de meeste beweeg- en gezondheidswinst. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om vanuit Fontys als hbo-instelling, met veel partners samen te werken. Het is heel mooi om te zien dat we ook met SSNB steeds meer samen optrekken. Bijvoorbeeld rondom de professionalisering van de buurtsportcoach. We trekken dan op met gemeenschappelijke partners in het werkveld van de sport en verrichten praktijkgericht onderzoek. Zo kunnen we elkaar versterken en bijdragen aan ‘’een leven lang bewegen’’.

Hoe zie jij de toekomst voor SSNB voor je?

“Ik heb de afgelopen jaren gezien hoe SSNB op eigen benen is komen te staan. Daarmee creëer je een ondernemersgeest. De afgelopen jaren is SSNB bijvoorbeeld bij veel lokale sportakkoorden in de lead geweest. Dat is een stap waarmee je een goede basis legt in de verschillende gemeenten waar je werkzaam bent vanuit SSNB. Je zit dicht bij de verschillende kanalen die je ook nodig hebt om zaken voor elkaar te krijgen, want je hebt de gemeenten nodig, maar ook andere instellingen. Met name vanuit de ondernemersgeest van SSNB denk ik dat de komende jaren nog heel veel mooie doelen te realiseren zijn. De focus vanuit SSNB op de breedtesport is erg belangrijk. Deze periode van Corona heeft ook weer het inzicht gegeven hoe belangrijk het is dat we blijven bewegen in Nederland. Er is een nieuwe ‘’sense of urgency’’ ontstaan. Er is nog veel voordeel te behalen door ons in Nederland veel meer te richten op de preventieve werking die uitgaat van bewegen. Het is enorm tragisch dat we vaak pas in actie komen als iemand ziek is geworden vanwege een ongezonde leefstijl. Ik zie SSNB dan ook echt als een spin in het web in de regio’s en met de gemeenten en andere partners om deze problematiek te adresseren. En vooral ook samen te leren en te onderzoeken hoe we deze ‘wicked problems’ het beste aan kunnen pakken”, aldus Matty.