Hoe vergroot u de samenwerking tussen verenigingen bij het realiseren van multifunctionele sportaccommodaties? SSNB ondersteunt gemeenten hierbij als onafhankelijk procesbegeleider, facilitator en projectmanager.

Samen met de gemeente en een vertegenwoordiging namens alle verenigingen onderzoeken we ambities en benoemen we belangen en meetbare uitgangspunten. We richten een stuurgroep in vanuit de besturen van de verenigingen en roepen op deelonderwerpen werkgroepen in het leven. Zo gaan we samen aan de slag.

Voordelen gemeenten
Het ontwikkelen van multifunctionele accommodaties biedt gemeenten mogelijkheden voor het veilig stellen en vergroten van een passend sport- en beweegaanbod, wat bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid en biedt kansen voor het (deels) privatiseren van sportparken.

Voordelen verenigingen
Samen met verenigingen onderzoeken we de mogelijkheden tot samenwerking als het gaat om hun accommodaties en het starten van een multifunctionele accommodatie. Dit biedt vele voordelen. Zo kunnen verenigingen gezamenlijk:
• activiteiten ontwikkelen voor nieuwe doelgroepen
• slimme inkoop regelen voor onder meer horeca, afval, energie en verzekeringen
• bredere sponsorpropositie opstellen
• breder draagvlak stimuleren bij gemeente en hun omgeving
• interessante partner zijn voor onder meer onderwijs, kinderopvang en gezondheidszorg
• extra mogelijkheden om het financiële plaatje rond te krijgen voor het moderniseren, verduurzamen en aanpassen van hun (gezamenlijke) accommodatie.