Nieuwe regio-coördinator West Brabant

Na 5 jaar als coördinator van onze buurtsportcoaches en vakleerkrachten in Roosendaal werkzaam te zijn geweest, gaat Martijn Gommeren per 1 januari 2018 de rol van regio-coördinator West-Brabant vervullen.

Dit is niet alleen een mooie stap voor Martijn, ook de regio profiteert van de door hem opgebouwde kennis en ervaring. Martijn: “In mijn nieuwe functie houd ik me onder andere bezig met het adviseren en ondersteunen van gemeenten op het gebied van sport & beweegbeleid en uitvoeringsprogramma’s om zoveel mogelijk mensen blijvend te laten sporten of bewegen. Daarin zie ik een centrale rol voor sport & bewegen weggelegd bij maatschappelijke en economische uitdagingen, zoals de koppeling naar het sociaal domein rondom kwetsbare doelgroepen en de beweegmogelijkheden in de openbare ruimte. “

Verbinder
In zijn rol als regionaal verbinder, wil hij zich daarnaast bezighouden met bovenlokale opgaven en het verbinden van de juiste partijen om zo de lokale en regionale sport- & beweeg infrastructuur van verenigingen, buurtsportcoaches en beweegprofessionals duurzaam te versterken.

Gezonde en veerkrachtige samenleving
Martijn Gommeren, geeft aan zich helemaal thuis te voelen bij SSNB; “In mijn nieuwe functie wil ik bijdragen aan interventies met als doel een gezonde en veerkrachtige samenleving waarin iedereen mee kan doen”.

Rolverdeling
Martijn volgt met deze stap Antoine de Brouwer op, die deze rol tijdelijk voor SSNB heeft ingevuld. Antoine blijft op projectbasis aan de organisatie verbonden rondom thema’s als aangepast/uniek sporten en nieuwe concepten. Binnen Roosendaal neemt Patrick de Klerk, momenteel werkzaam voor Breda Actief, per 1 december het stokje van Martijn over als Coördinator Buurtsportcoaches.

Contact
Martijn Gommeren: m.gommeren@ssnb.nl, 06-41 90 41 09
Antoine de Brouwer: a.d.brouwer@ssnb.nl, 06-29 62 81 85
Patrick de Klerk: p.d.klerk@ssnb.nl, 06-30049510

Debby Poels Communicatie & Marketing
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Kopje.

    Top