SSNB Academy live: ontwikkelmogelijkheden voor sportprofessionals

SSNB Academy een feit: volop ontwikkelmogelijkheden voor sport- en beweegprofessionals

Het speelveld van professionals die werkzaam zijn in of voor de sport- en beweeginfrastructuur is continu in beweging. En daarmee ook de diverse functies van bijvoorbeeld combinatiefunctionarissen, (buurt-)sportcoaches, hun coördinatoren, verenigingsondersteuners en procesbegeleiders. Sport is niet langer alleen een doel, maar wordt steeds meer als middel ingezet, bijvoorbeeld op het werkveld van het sociaal domein of de openbare ruimte. Hierdoor krijgen de professionals te maken met andere doelgroepen en stakeholders en nieuwe interventies en businessmodellen. Kortom, veel veranderingen.

Website www.ssnb.nl/academy nu live

Als werkgever van verschillende type professionals hecht SSNB veel belang aan blijvende ontwikkeling van onze medewerkers. Een leven lang leren, om zo met plezier te kunnen blijven werken en aan de behoefte van opdrachtgevers en gebruikers te kunnen blijven voldoen.” Vanaf vandaag is daarom de SSNB Academy live. Op www.ssnb.nl/academy staat een overzicht van opleidingsaanbod. Zo worden voor buurtsportcoaches bijvoorbeeld cursussen op het gebied van ehbo of motivational interviewing geboden. Voor verenigingsondersteuners is onder meer de masterclass over bestuurlijke vernieuwing interessant en voor procesbegeleiders wordt bijvoorbeeld de masterclass sport en bewegen in het sociaal domein geboden.  In mei vinden de eerste trainingsdagen al plaats, dus meld je bij interesse snel aan.

Diverse werkvormen en doelgroepen

In de Academy bieden we verschillende leer- en werkvormen aan. Individueel en in groepsverband, gericht op kennis maar ook op vaardigheden, vast aanbod en maatwerk. Want leren doe je allemaal op je eigen manier. Het delen van good practices blijkt hierbij erg waardevol. Daarom kunnen ook niet SSNB-medewerkers deelnemen aan de verschillende onderdelen. Wat voor de sport- en beweegprofessionals geldt, is ook van toepassing voor verenigingen. Teruglopende leden- en vrijwilligersaantallen, druk op de exploitatie, een veranderende maatschappelijke rol, toenemende wet- en regelgeving zijn zomaar enkele voorbeelden waardoor het werk van verenigingsbesturen steeds complexer wordt. Samen met bonden zorgen we voor het juiste aanbod om verenigingen te ondersteunen in hun behoeften.

Heb jij aanvullende wensen of ideeën voor ons opleidingsaanbod? Laat het ons weten via academy@ssnb.nl.

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Hart.

    Top