Aanleiding

De gemeente Veldhoven heeft SSNB gevraagd een nieuwe sportvisie voor de Gemeente Veldhoven te schrijven. Dit is de sportvisie ‘Veldhoven Beweegt!’ geworden. Hierin is de volgende ambitie geformuleerd: ‘In de komende 4 jaar 5% van de inwoners, die nu niet sporten of bewegen, in beweging krijgen’.

Waarom een 0-meting?

Om aan te kunnen tonen of meer inwoners zijn gaan sporten en bewegen, is het noodzakelijk om een 0-meting te doen. Bij die 0-meting kijken we naast het percentage inwoners dat sport en beweegt, welke sport- of beweegactiviteit(en) zij beoefenen, hoe vaak én naar de redenen waarom de andere inwoners niet bewegen. Want de redenen waarom ze nu niet bewegen, zijn naar alle waarschijnlijkheid uiteenlopend. Denk aan een beperking, drempel om alleen te gaan sporten of bewegen, angst om te vallen, gebrek aan financiële middelen, etc.

Om dit in kaart te brengen, heeft de gemeente Veldhoven SSNB gevraagd een 0-meting in Veldhoven uit te voeren. Bij de gemeente Veldhoven is Roland Hulsbosch, Beleidsmedewerker Welzijn (Sport) het eerste aanspreekpunt.

Roland Hulsbosch, Beleidsmedewerker Welzijn (Sport)
“Wederom een zeer prettige samenwerking met hele professionele en leuke/enthousiaste mensen van SSNB. Altijd bereikbaar en altijd bereid om te overleggen om tot een gezamenlijk goed eindproduct te komen. Uitermate tevreden! Tot de volgende opdracht!”

Werkwijze: hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  1. De kwantitatieve meting ‘jongeren en volwassenen’ (13 jaar en ouder)
  2. De kwantitatieve meting ‘kinderen’ (kinderen 4 t/m 12 jaar)

De kwantitatieve metingen zijn gedaan met vragenlijsten. De inhoud van de vragenlijsten hebben we uiteraard gedaan in overleg met de gemeente. Wij hebben geadviseerd hierbij ook landelijke ‘standaarden’ mee te nemen ter vergelijking van de uitkomsten met regionale/landelijke gegevens.

  1. De kwantitatieve meting ‘jongeren en volwassenen’
    De kwantitatieve meting is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van de inwoners van
    13 jaar en ouder in Veldhoven. Door middel van vragenlijsten zijn de onderzoeksgegevens verzameld. Deze groep ontving een vragenlijst en retourenvelop per post, voorzien van een begeleidende brief. Daarin zijn zij uitgenodigd om de vragenlijst op papier in te vullen. Deze stukken zijn door de gemeente Veldhoven verzonden en ingenomen.
  2. De kwantitatieve meting ‘kinderen’
    De kwantitatieve meting ‘kinderen’ is gedaan onder een steekproef van de kinderen (4-12 jaar) uit Veldhoven. Leerlingen in de leeftijd 4 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar van meerdere basisscholen verspreidt over de gemeente Veldhoven hebben een vragenlijst gekregen. De leerlingen van 4 t/m 7 jaar hebben de vragenlijst mee naar huis genomen en laten invullen door een ouder/verzorger. De leerlingen in de leeftijd 8 t/m 12 hebben de vragenlijst zelfstandig (ter plekke) onder begeleiding van een docent of buurtsportcoach invullen.

Resultaat

SSNB levert een rapport op waarin op overzichtelijke wijze de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. Daarin wordt vooral ingezet op de ‘niet sporters’. De uitkomsten kunnen gekoppeld aan/vergeleken worden met de gemeentelijke doelstellingen, landelijke normen, de inzet van de buurtsportcoaches en het bestaande sport- en beweegaanbod in Veldhoven. Aan de resultaten worden tot slot conclusies en aanbevelingen verbonden.

Vervolg?

Wanneer wenselijk, kan op basis van de conclusies en aanbevelingen een voorstel voor een breedmotorische screening van kinderen en/of een verdiepingsonderzoek worden opgesteld. Voorbeeld van een verdiepingsonderzoek kan zijn de resultaten verder te bespreken met betrokken partners, vertegenwoordigers van doelgroep en/of specifieke doelgroepen zelf.