Wij geloven in een open club, die verbindt, verrijkt en verenigt. We zien open club als een nieuwe ontmoetingsplek. Waar je kunt sporten, maar waar misschien ook activiteiten op het gebied van zorg, onderwijs en cultuur plaatsvinden. Een gezellige en inspirerende club, diep verankerd in het sociale en maatschappelijke leven van een stad, dorp, wijk of kern.

Een open club is er voor iedereen. Jong en oud, met of zonder beperking. Het streven is zoveel mogelijk mensen actief te laten participeren in de maatschappij, de eigen regie over hun leven te laten voeren en bij te dragen aan het welbevinden van hun sociale omgeving.

  • Open clubs hebben het participeren in hun DNA zitten en dat noemen zij al eeuwenlang verenigen. Verenigen is dus de oudste vorm van burgerinitiatief.
  • Open clubs zijn ondernemend en richten zich op een lange termijnvisie en zijn daarom voortdurend in beweging. Zij denken vraag- en buurtgericht en gaan steeds opnieuw na wat de behoeften van de (potentiële) leden zijn en spelen daaropin.
  • Open clubs kijken over hun verenigingsgrenzen heen en gaan samen met andere sportverenigingen en partijen uit de omgeving gericht aan de slag om sport- en beweegactiviteiten aan te bieden; activiteiten, die de kernactiviteiten versterken.
  • Open clubs streven naar een betere bezettingsgraad van de accommodaties en worden in dorpen/wijken de centrale ontmoetingsplekken.
  • Open clubs ondernemen deze activiteiten om meer ledenbinding, -behoud en/of -groei te realiseren om zo het bestaansrecht te continueren.