Lees alles over SSNB Personeelsdiensten op onze nieuwe website.

SSNB biedt een volledig ondersteuningspakket van personeelsdiensten aan voor medewerkers bij sportverenigingen. Naast het uitvoeren van het werkgeverschap, adviseren wij sportverenigingen ook bij fiscale en juridische personeelszaken.

Heeft u behoefte aan vakkundig en professioneel sportkader, maar neemt u een werknemer liever niet zelf in dienst, dan kan SSNB het (formeel) werkgeverschap op zich nemen. Een extra voordeel, wij hebben geen winstoogmerk en hanteren dus geen winstmarges. Bovendien is deze dienstverlening aan sportverenigingen vrijgesteld van BTW. De kosten zijn daarom minimaal.

Wij kennen als geen ander de dynamiek binnen een sportvereniging en weten waar de uitdagingen liggen. Met onze kennis, ervaring en netwerk helpen wij u met het vinden van oplossingen.

Voordelen voor uw vereniging

 • U kunt zich bezighouden met sport, wij verzorgen de salaris- en personeelsadministratie.
 • Alle wettelijk vastgestelde werkgeversverplichtingen worden op de juiste wijze uitgevoerd.
 • U kunt nu slechts drie tijdelijke contracten aanbieden, via SSNB kunt u er zes aanbieden in 48 maanden.
 • U valt onder de werkingssfeer van de cao-sportverenigingen.
 • Deze dienstverlening is vrijgesteld van btw voor sporttechnisch kader
 • Het waarborgfonds neemt de loonkosten van uw zieke medewerker over, zodat u een invaller kan inhuren.
 • Speelt er iets? Problemen of een conflict met uw trainer? Wij geven deskundig advies over fiscale en juridische zaken.
 • U wordt tijdig geïnformeerd over ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving en cao-sportverenigingen die van toepassing zijn.

Voordelen voor uw medewerker

 • Zekerheid van inkomen (uitkering) in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid, recht op vakantiedagen, vakantietoeslag en tijdig en correct ontvangen van het salaris.
 • Aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket conform de cao-sportverenigingen inclusief de mogelijkheid tot deelname aan pensioenregeling.
 • Diverse personeelsvoorzieningen zoals collectieve ziektekostenverzekering.
 • Loonstrook en jaaropgave worden digitaal aan de werknemer verzonden.
 • Gebruik van Arbodienst.
 • Automatisch verzekerd tegen aansprakelijkheid.
 • Speelt er iets? Problemen of een conflict met uw sportvereniging? Wij geven advies.
 • Medewerkers worden tijdig geïnformeerd over ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving en cao-sportverenigingen die van toepassing zijn.

Vele verenigingen in Brabant, Limburg en Zeeland maken al gebruik van de ondersteuning van SSNB Personeelsdiensten.