Wij hebben een unieke positie in het speelveld. Door ons sterke landelijke (met partners als VWS, VSG, NOC*NSF en Sportkracht12*), regionale en lokale netwerk weten we wat er speelt, dat is onze kracht. We vertalen kennis en inzichten naar de lokale praktijk. Andersom brengen we onze kennis en ervaring in door mee te denken, daarbij maken we ook gebruik van alle beschikbare kennis die bij anderen verworven is. Daarmee dragen we bij aan de landelijke agendasetting en beleidsontwikkeling. Wij hebben toegang tot relevante contacten, best practices, ontwikkelingen etc. Deze kennis en expertise zetten we ook in ten behoeve van de sport.

Onze regio adviseurs vervulden in 2021 tevens de rol van regionaal verbinder in opdracht van NOC*NSF. En samen met de bonden zijn wij, samen met de andere provinciale sportorganisaties, hofleverancier van de Adviseurs Lokale Sport. Zij spelen een belangrijke rol in het realiseren van de ambities in de lokale sportakkoorden. De afgelopen jaren was dat voornamelijk een operationele rol, vanaf 2022 ligt de nadruk juist meer op beleidsadvisering en worden de rollen van regionaal verbinder en adviseur lokale sport dan ook gebundeld.

We zien ernaar uit om ons samen met de andere partners in te blijven zetten voor die sterke sport- en beweeginfrastructuur om zo zoveel mogelijk mensen aan het sporten of bewegen te krijgen of te houden.

*) het landelijk dekkend netwerk van 12 provinciale sportorganisaties