MQ-Scan van start in Roosendaal

ROOSENDAAL
In de gemeente Roosendaal gaat gestart worden met de MQ Scan. De MQ Scan is een wetenschappelijk onderbouwd screening tool welke d.m.v. verkregen inzichten een kwaliteitsimpuls aan het bewegingsonderwijs dient te geven. Zo stellen LO-docenten / beweeg professionals binnen het basisschool zichzelf in staat gericht de motoriek onder de jeugd te verbeteren.

Deze groeiende aandacht is een belangrijke en een noodzakelijke ontwikkeling. Cijfers laten zien dat het met de motoriek van de jeugd en jongeren niet goed gaat. Onderzoeken laten zien dat de motoriek een cruciale voorspellende waarde is met betrekking tot de algehele gezondheid. Hierdoor is het thema motorische ontwikkeling onder beleidsmakers en beweegprofessionals binnen de gemeente Roosendaal het afgelopen jaar steeds prominenter op de agenda komen te staan.

Betere lokale ondersteuning en monitoring
Ook in de lokale en regionale sport- en preventieakkoorden krijgt monitoring van beweegvaardigheid en overgewicht een belangrijke plek. Met het oog hierop en de aanwezige behoefte onder professionals hebben de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de MQ Scan de handen in een geslagen.

Start van MQ scan op twee Roosendaalse KPO scholen
De MQ scan is Nederlands eerste wetenschappelijke onderbouwde motorische scan. Met de scan kunnen professionals binnen één gymles de motoriek van alle kinderen uit een groep in beeld krijgen. Sportcoach Kim Bakker van SSNB zal de test af gaan nemen en de test is onderdeel van het reguliere beweegaanbod (de gymlessen) van de scholen. Vanaf volgende week zal op KPO basisschool Jeroen Bosch en op KPO basisschool Berkenveld gestart gaan worden met de MQ scan. Met MQ scan kunnen kinderen gerichte bijscholing krijgen op motorisch gebied.

Jerome de Clercq
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief
    Top