Van Brabantse pilot tot unieke landelijke samenwerking

Samen sterk voor het verduurzamen van sportaccommodaties: een must voor het milieu én de toekomstbestendigheid van Nederlandse sportverenigingen

Door Bas IJpelaar

Sinds de publicatie van de subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) in 2015 (die inmiddels is vervangen door de BOSA subsidieregeling), kwamen er veel vragen vanuit de sportsector over dit thema richting SSNB. Vanaf dat moment hebben we ons volop verdiept in deze materie, zodat we gemeenten en sportverenigingen goed kunnen begeleiden in het verduurzamingsproces. En dat bleef niet zonder resultaat.

Mooie stappen in Brabant

Een mooi eerste project binnen de gemeente Roosendaal leverde concrete duurzame maatregelen op voor 24 sportaccommodaties. Er werd voor bijna € 1.000.000 geïnvesteerd in maatregelen zoals LED verlichting, boilers, ventilatie, isolatie en zonnepanelen. De betrokken sportverenigingen besparen samen jaarlijks 300.000 kWh aan elektra en 15.000 m3 gas, waarmee deze verenigingen € 60.000 per jaar besparen op de energielasten. Deze resultaten lieten zien dat de aanpak van SSNB om sportverenigingen daadwerkelijk tot duurzame maatregelen te bewegen werkt. Sindsdien heeft SSNB ruim 300 sportverenigingen geholpen in het verduurzamingsproces, in opdracht van Provincie Noord-Brabant en 25 Brabantse gemeenten. Ook hebben we het loket Duurzaam Sportief Brabant opgezet, zowel online als fysiek. Hier kunnen gemeenten en verenigingen terecht voor al hun vragen over verduurzaming van sportaccommodaties.

Doorversnellen met landelijke ontwikkelingen

Door de zorgvuldig opgebouwde kennis en ervaring heeft SSNB zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de meest ervaren experts in het verduurzamen van sportaccommodaties in Nederland. Vanuit deze expertise zitten we inmiddels aan tafel bij het Ministerie van VWS. Daar adviseren we over de ontwikkeling van landelijk beleid en de uitwerking van concrete actieplannen om het verduurzamen van sportaccommodaties landelijk in een stroomversnelling te brengen.

Serieuze ambitie voor sportaccommodaties: 95% CO2 reductie in 2050

Het Rijk heeft de klimaatdoelstellingen vastgelegd in het klimaatakkoord. Dit klimaatakkoord heeft onder andere geleid tot een Routekaart Duurzame Sportaccommodaties. De doelstelling van deze routekaart betreft 95% CO2 reductie op alle sportaccommodaties in Nederland in 2050, met een tussentijdse doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030. Het Rijk beseft zich dat hiervoor meer nodig is dan de huidige BOSA subsidieregeling, waarbij sportverenigingen en stichtingen 35% subsidie kunnen krijgen op duurzame investeringen in de accommodatie. Mede op advies van SSNB heeft VWS ervoor gekozen om een landelijke ondersteuningsstructuur te ontwikkelen. Deze structuur is gebaseerd op bewezen aanpakken, die gebundeld leiden tot een uniforme aanpak voor de begeleiding van eigenaren van sportaccommodaties om tot 95% CO2 reductie in 2050 te komen. De beproefde Brabantse aanpak van SSNB is hiervoor een van de gebruikte methodes.

Landelijke ondersteuningsstructuur: unieke samenwerking

Om te komen tot een uniforme aanpak en zorg te dragen voor een landelijke dekking van de ondersteuningsstructuur is er een unieke samenwerking ontstaan tussen VWS, NOC*NSF, sportbonden en provinciale sportorganisaties (verenigd in SportKracht12). Geen enkele organisatie in Nederland is in zijn eentje in staat om voor een landelijke dekking van de ondersteuningsstructuur te zorgen. Een bundeling van de krachten is dan ook de enige manier om aan deze eis vanuit het ministerie te kunnen voldoen. Samenwerken in plaats van concurreren past bovendien beter bij het gezamenlijke belang: het verduurzamen van sportaccommodaties ten behoeve van het milieu én de toekomstbestendigheid van het Nederlandse verenigingslandschap. Daarbij komt dat sportverenigingen bij uitstek geschikt zijn voor het creëren van bewustwording onder de particuliere achterban, wat zorgt voor een ongekende potentie en mogelijke impact.

Een aanpak die werkt!

Maar hoe doen we dit dan? Om iedere organisatie uit de sportsector goed te kunnen begeleiden wordt een helder stappenplan doorlopen:

 1. Inzicht in specifiek voor de accommodatie rendabele duurzame maatregelen
 2. Ambitie bepalen
 3. Plan van aanpak opstellen
 4. Offertetraject begeleiden o.b.v. onafhankelijke benchmarks, inzet betrouwbaar netwerk en eventuele kwaliteitscheck op offertes van derden
 5. Business case uitwerken, inclusief advisering en begeleiding bij financiering
 6. Nazorg tijdens realisatie

 

Resultaat: noodzakelijke CO2 reductie en behoud sterk verenigingslandschap

Volgens het laatste onderzoek van het Mulier Instituut uit 2015 kent Brabant ruim 3.100 sportaccommodaties. In samenwerking met een uitgebreid netwerk en tal van partners worden al deze sportaccommodaties de komende jaren verduurzaamd, zodat in Brabant wordt voldaan aan de CO2 reductie doelstellingen uit het klimaatakkoord. Dat bekent dus 49% reductie in 2030 en 95% in 2050. Daarnaast zorgt de besparing op de energielasten voor een directe verbetering van de financiële positie en daarmee de toekomstbestendigheid van de Brabant sportverenigingen. Hiermee draagt de energietransitie bij aan het behoud van het onmisbare en sterke verenigingslandschap in Brabant.

Meer informatie over het verduurzamen van sportaccommodaties:
www.duurzaamsportiefbrabant.nl

Bas IJpelaar Procesbegeleider
Contactformulier

  Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

  Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Huis.

  Top