Samenwerking accommodaties biedt vele voordelen

Samen met verenigingen onderzoeken we de mogelijkheden tot samenwerking als het gaat om hun accommodaties en het starten van een multifunctionele accommodatie. Dit biedt vele voordelen. Zo kunnen verenigingen gezamenlijk:

  • activiteiten ontwikkelen voor nieuwe doelgroepen
  • slimme inkoop regelen voor onder meer horeca, afval, energie en kleding
  • bredere sponsorpropositie opstellen
  • breder draagvlak stimuleren bij gemeente en hun omgeving
  • interessante partner zijn voor onder meer onderwijs, kinderopvang en gezondheidszorg
  • extra mogelijkheden om het financiële plaatje rond te krijgen voor het moderniseren, verduurzamen en aanpassen van hun (gezamenlijke) accommodatie.

Met het stimuleren van samenwerking en het ontwikkelen van multifunctionele accommodaties draagt de vereniging ook bij aan het veilig stellen en vergroten van een passend sport- en beweegaanbod en het verbeteren van de leefbaarheid in dorpen en wijken.