Duurzaam

Het duurzaam realiseren van een veranderproces kan een complexe aangelegenheid zijn. Om alle betrokken partijen te laten samenwerken, speelt vertrouwen een grote rol en is er, niet zelden, sprake van tegengestelde belangen. Wij creëren ruimte voor dialoog en co-creatie waarbij het gezamenlijke belang het uitgangspunt is. En we beschikken hiervoor over alle expertise, creativiteit, kennis, ervaring én een groot relevant netwerk.

Concreet

Wij verzorgen (haalbaarheids-) onderzoeken, verbinden alle relevante partijen, ontwikkelen in gezamenlijkheid nieuwe visie en beleid en creëren draagvlak.
Wij zien volop samenwerkingsmogelijkheden tussen:

  • Gemeenten en verenigingen
  • Verenigingen onderling
  • Sporten
  • Domeinen

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem dan contact op met uw regiocoördinator: