Seniorensport vraagt om experts!

Vrijwel dagelijks is te lezen in de media hoe belangrijk bewegen is voor de doelgroep 60+, gekoppeld aan een gezonde leefstijl en sociale contacten. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bewegen verouderingsprocessen vertraagt en dat het belangrijk is fysiek actief te blijven om kwaliteit van leven te behouden. Neuropsycholoog Scherder constateert : ‘Het geheim van een gezond leven en dito brein is het leiden van een actief leven’. Hij pleit er dan ook voor om in beweging te blijven.

Beweegbegeleiding van deze doelgroep vraagt echter om specifieke expertise.

Twee belangrijke factoren zijn bepalend voor structurele implementatie:

  1. de toenemende kwetsbaarheid vraagt om vakmensen, bewegingsdeskundigen die bekend zijn met de fysieke en psychologische veranderingsprocessen van het ouder worden;
  2. binnen die doelgroep ( 60 – 100 jaar!) zijn meerdere categorieën senioren te onderscheiden, die  om een eigen invulling van een (sport) en beweegprogramma vragen.

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) is een bekend fenomeen.  Het MBvO heeft tot begin deze eeuw een structurele basis gekend rondom opleidingen en bijscholingen. Daarna is het versnipperd geraakt en wordt hier en daar in het land nog een cursus aangeboden. Seniorensport is toe aan nieuwe docenten die met een frisse blik vanuit de bestaande methodiek aan de slag gaan. Want de ‘nieuwe generatie ouderen’ vraagt om een dynamisch sportgericht aanbod.

Marlies: Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) is onverwoestbaar maar niet meer van deze tijd. Ik moet me aanpassen aan de jonge ouderen, die vroeger van huis uit veel aan sport hebben gedaan. Dit is voor mij een mooie uitdaging!

Mensen die nu worden opgeleid zouden een mooie plek kunnen hebben binnen de gemeente, zorginstellingen, profit organisaties en de sportvereniging met als taak een aangepast beweegaanbod te ontwikkelen voor de doelgroep senioren Het ‘ouder worden’ begint al vanaf ons 30e levensjaar volgens Rögels en aangezien we dan nog vele jaren voor de boeg hebben is het noodzakelijk dat we fysiek en mentaal goed voor onszelf blijven zorgen en blijven werken aan onze vitaliteit.

Vanaf 55 jaar is het goed om onder deskundige begeleiding te bewegen. Jonge senioren willen graag blijven deelnemen aan hún sport, waarbinnen regels en materalen met de leeftijd ‘meegroeien’. Oudere senioren die door ouderdomsmotoriek en vaak door toenemende chronische aandoeningen moeten afhaken vragen op andere wijze begeleiding op het gebied van bewegen. Kwetsbare senioren die vaak wonen in een zorginstelling en ook mentaal verzwakken hebben nóg specifieker begeleiding nodig. Vast staat dat ‘rust roest’ en dat door te blijven bewegen de kwaliteit van leven  tot op hoge ouderdom positief te beïnvloeden is.

Door deze nieuwe inzichten heeft de SSNB Academy seniorensport opgenomen in haar opleidingsaanbod. In januari starten twee cursussen:

Beweegleider & Sportleider Senioren: duur 20 weken
Coördinator & sportleider senioren: duur 10 weken

Beweegleider & sportleider senioren is bedoeld voor mensen die aan de slag willen met de doelgroep senioren in het werkveld van bewegen. Ze zijn bevoegd om zelfstandig les te geven aan de brede doelgroep senioren. Er kan gekozen worden voor óf beweegleider van kwetsbare senioren óf sportleider van de actieve senioren. Een combinatie van beide is ook mogelijk.
De opleidingen zijn geschikt voor mensen met onderstaande achtergrond:
Sport- en bewegen MBO  of HBO, fysiotherapie, activiteitenbegeleiding; (AB)Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) en bondserkende opleidingen sporttrainers. Ook voor studenten MBO- en HBO Sport en Bewegen 2e, 3e of 4e leerjaar is de opleiding Senioren geschikt als b.v. de minor of het keuzedeel.

Coördinator & sportleider senioren is uitsluitend voor combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches die als bewegingsdeskundigen werkzaam zijn binnen een professionele organisatie.
Dit zijn afgestudeerden van de Academie Lichamelijk Opvoeding of MBO-Sport en Bewegen.

In de drie opleidingen wordt kennis gemaakt met trends en ontwikkelingen met betrekking tot de doelgroep senioren . We onderscheiden binnen de doelgroep senioren de categorieën : vitaal (jonge senior), zelfredzaam (beginnende ouderdomsmotoriek)en minder of niet meer zelfredzaam (kwetsbaar). Kennis van de ouder wordende mens fysiek en mentaal, didactiek en methodiek van het lesgeven en stage staat centraal.
De korte opleiding voegt daar nog het onderdeel coördinatie aan toe waarin beweegbeleid, gedragsverandering en scholing van vrijwilligers aan bod komt

Bas: Het lijkt mij een supercombi om binnen mijn baan naast de jeugd ook senioren te kunnen trainen met een eigen aanbod!

Helmi van der Loo en Maik Wojtas zijn opleidingsdocenten seniorensport bij Sport Service Noord-Brabant (SSNB) en hebben al jaren ervaring in het geven van scholingen over dit thema. Zij verzorgen samen met een groep andere docenten beide opleidingen.

Meer informatie over senioren, opleidingen en verkorte opleiding is te vinden in de academy

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Boom.

    Top