Sport en bewegen kan binnen het sociaal domein op laagdrempelige en kosteneffectieve wijze veel meerwaarde bieden om participatie en integratie van kwetsbare doelgroepen (vluchtelingen, eenzame ouderen en jongeren, dementerenden, mensen met overgewicht en mensen met een lage sociaaleconomische status of een afstand tot de arbeidsmarkt)  te bevorderen. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken en best practices. Er zijn al veel succesvolle voorbeelden, maar het zijn nog te vaak ‘toevalstreffers’. Van een structurele verbinding en dus het verzilveren van de vele kansen is nog weinig sprake. Het realiseren van een succesvolle integrale samenwerking tussen de domeinen blijkt lastig en vergt tijd en aandacht, zowel op bestuurlijk, ambtelijk als uitvoerend niveau. 

Procesbegeleiding

SSNB heeft een methodische aanpak ontwikkeld waarmee we als onafhankelijk procesbegeleider gemeenten beleidsmatig ondersteunen om te komen tot structurele en duurzame oplossingen. Daarbij zijn werkelijke beleidsmatige verbinding (ontschotte bestuurlijke kracht) met gezamenlijke middelen en besturing het fundament voor de ambtelijke implementatie. Met deze aanpak is ervaring opgedaan in de gemeente Roosendaal, met input van met Kenniscentrum Sport. Samenwerking in het voorveld of maatschappelijk middelveld wordt in het proces geborgd. Na het doorlopen van verschillende werksessies wordt een integrale aanpak en kick-off van een uitvoeringsplan gepresenteerd. Met als resultaat dat doelgroep en gemeenten profiteren van laagdrempelige en kosteneffectieve oplossingen. De uitvoering blijft een lokale aangelegenheid, waarbij SSNB een verbindende en faciliterende rol kan spelen.

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem dan contact op met Martijn Gommeren..

Masterclass 

Vanuit de SSNB Academy bieden we een masterclass aan waarmee we procesbegeleiders de aanpak voor de beleidsmatige verbinding tussen sport en bewegen en het sociaal domein bijbrengen.  Lees meer over de inhoud van de masterclass en beschikbare data op de website van de SSNB Academy.