Bij mensen met een verstandelijke beperking is gezondheid de grootste motivatie om te sporten, gevolgd door plezier/ontspanning en gezelligheid/sociale contacten, toont onderzoek van Heijden et al uit 2013 aan. Belemmeringen om te gaan sporten of bewegen zijn vaak het vervoer van en naar de sportlocatie, de communicatie die moeizaam verloopt of het gevoel dat ze binnen een groep of vereniging niet worden geaccepteerd. Sport en/of bewegen tijdens of aansluitend aan het werk kan hiervoor een oplossing zijn. Binnen sociale werkvoorzieningen werken veel mensen die baat kunnen hebben bij wat extra stimulans om te gaan bewegen. Hiervoor kunnen motiverende maatregelen vanuit de werkgever en contact met de lokale beweegcoach een aantal drempels wegnemen.

Een aantal SW-bedrijven geeft aan dat goed werkgeverschap, van zorg (focus op verzuim en uitval) naar preventie (verminderen ziekteverzuim) en gezonde en veerkrachtige medewerkers (die de pensioengerechtigde leeftijd halen) de belangrijkste ambities zijn ten aanzien van het thema duurzame inzetbaarheid. Om het thema duurzame inzetbaarheid van medewerker in een organisatie zowel organisatorisch als duurzaam te verankeren, betekent nogal wat. Ook zaken als het creëren van draagvlak, het maken van een start, het enthousiasmeren van de medewerkers etc. worden als drempels ervaren. SSNB heeft op basis van vele gesprekken, kennisbanken en praktijkvoorbeelden een praktische handreiking ontwikkeld waar sociale werkvoorzieningen (maar ook andere grote organisaties die meer met bewegen op de werkvloer willen doen) aan de slag kunnen. De handreiking neemt je van A tot Z mee in het proces zodat je geen belangrijke stappen vergeet en de activiteiten goed geborgd worden binnen de organisatie.

Klik hier voor de handreiking

Waarom is het belangrijk om het beweeggedrag van deze doelgroep te stimuleren?

Mooie voorbeelden uit de praktijk