Bij mensen met een verstandelijke beperking is gezondheid de grootste motivatie om te sporten, gevolgd door plezier/ontspanning en gezelligheid/sociale contacten, toont onderzoek van Heijden et al uit 2013 aan. Belemmeringen om te gaan sporten of bewegen zijn vaak het vervoer van en naar de sportlocatie, de communicatie die moeizaam verloopt of het gevoel dat ze binnen een groep of vereniging niet worden geaccepteerd. Sport en/of bewegen tijdens of aansluitend aan het werk kan hiervoor een oplossing zijn. Binnen sociale werkvoorzieningen werken veel mensen die baat kunnen hebben bij wat extra stimulans om te gaan bewegen. Hiervoor kunnen motiverende maatregelen vanuit de werkgever en contact met de lokale beweegcoach een aantal drempels wegnemen!

Waarom is het belangrijk om het beweeggedrag van deze doelgroep te stimuleren?

 • Gezonde mensen zijn weerbaar/vitaal
  Als er ooit een tijd was die ons geleerd heeft dat een goede gezondheid en voldoende sporten en bewegen belangrijk zijn, is het deze tijd (corona pandemie) wel. De meeste slachtoffers zijn gemaakt in de categorie kwetsbare mensen of mensen met obesitas of een andere (chronische) ziekte. Fitte mensen hebben nu eenmaal vaak een beter werkend immuunsysteem. Dat is ook de boodschap van Alberda en Scherder: ‘Sport als medicijn voor gezonde samenleving’.
 • Gezonder personeel rendeert
  Voordeel voor de werkgevers is dat regelmatig sporten en bewegen gezondheidsproblemen reduceert en daarmee bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. Als het ziekteverzuim door duurzaam werken met 1% daalt, scheelt dat alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks 2,6 miljard euro in kosten. Per werknemer komt dit neer op een bedrag van ongeveer €400,- per jaar. Dat blijkt uit een doorrekening van adviesbureau Capgemini in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.
 • Fysieke, emotionele en mentale waarde
  In een artikel op Allesoversport.nl staat beschreven dat, om gezond te blijven en zich te ontwikkelen, een mens beweging nodig heeft. Bewegen draagt bij aan het plezier, goed voelen, algemene bewegingsvaardigheden, sociale netwerken/relaties, assertiviteit, moed en inzet/zelfdiscipline. Dit alles leidt tot een toename van participatie en daarmee arbeidsproductiviteit.
 • Voordelen van sport voor mensen met een lichte verstandelijke beperking
  Ook interessant is een onderzoek van het Nivel uit 2019, waaruit naar voren komt dat sporten en bewegen veel voordelen heeft voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Het draagt bij aan meer zelfstandigheid, meer zelfvertrouwen, meer ontspanning, minder gezondheidsproblemen en meer kwaliteit van leven. Lees meer over dit onderzoek op https://www.allesoversport.nl/artikel/de-vele-voordelen-van-sport-en-bewegen-voor-mensen-meteen-lichte-verstandelijke-beperking/.
 • Sociaaleconomische waarde van sport
  Het rapport ‘de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen’ van Kenniscentrum Sport & Bewegen geeft een indicatie van de baten en lasten indien een (gemiddelde) Nederlander blijvend gaat sporten en bewegen. Deze brochure vertelt meer over dit onderzoek en de factsheet geeft overzichtelijk weer wat sport en bewegen oplevert. Een interactief beleidsondersteunend rekenmodel (iBor) van Kenniscentrum Sport & Bewegen laat zien wat sportieve re-integratietrajecten economisch en maatschappelijk kunnen opleveren.
 • De zes waarden van sport in één model
  Wetenschapper Richard Bailey ontwikkelde met collega-onderzoekers het Human Capital Model dat maar liefst 88 effecten van bewegen noemt. Het model bevat zes kernwaarden van sport en bewegen: fysiek, emotioneel (mentaal), sociaal, persoonlijk, intellectueel en financieel.

Een aantal SW-bedrijven geeft aan dat goed werkgeverschap, van zorg (focus op verzuim en uitval) naar preventie (verminderen ziekteverzuim) en gezonde en veerkrachtige medewerkers (die de pensioengerechtigde leeftijd halen) de belangrijkste ambities zijn ten aanzien van het thema duurzame inzetbaarheid. Om het thema duurzame inzetbaarheid van medewerker in een organisatie zowel organisatorisch als duurzaam te verankeren, betekent nogal wat. Ook zaken als het creëren van draagvlak, het maken van een start, het enthousiasmeren van de medewerkers etc. worden als drempels ervaren. Om die reden hebben we, na overleg met alle Brabantse SW-bedrijven een handreiking samengesteld die momenteel getoetst wordt in de praktijk door twee Brabantse SW-bedrijven. Wanneer zij de stappen doorlopen hebben, kunnen we de handreiking optimaliseren en delen met alle Brabantse SW-bedrijven zodat iedereen gebruik kan maken van praktische tools en handvatten om sport en bewegen te integreren binnen de organisatie.