In Tilburg hebben we een Lokaal Sportakkoord gesloten. In dit Sport- en beweegakkoord hebben we samen met sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners en de gemeente afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen kunnen realiseren. Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten hebben we gezamenlijk actiepunten gedefinieerd waarmee de partners invulling kunnen geven aan het uitvoeren van deze ambities. Download hier het Tilburgs Sport- en beweegakkoord.

De realisatie van dit Lokaal Sportakkoord volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert.

In oktober 2020 is er een regisseur aangesteld die met de ambitie-eigenaren en kwartiermakers het akkoord naar uitvoering brengt. Je kunt de vorderingen teruglezen in de 013 TSA updates:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met regisseur Brigitte Musters via b.musters@ssnb.nl of 088 – 246 81 11 of 06 – 53 12 93 50.