Er zijn kansen voor sport & bewegen in Westvoorne! Dit jaar willen we hier namelijk een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Westvoorne kunnen realiseren.

Startbijeenkomst

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol lokaal sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Op 1 juli vond de startbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezige sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en gemeente nader geïnformeerd over het sportakkoord voor Westvoorne, de weg hiernaartoe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget) en wat uw inbreng hierin kan zijn.

Vervolgbijeenkomsten

  • Dinsdag 27 augustus: inclusief sporten en bewegen
  • Dinsdag 1 oktober: Toekomst van sportverenigingen
  • Dinsdag 15 oktober: Vaardig in bewegen

De locaties zijn nog nader te bepalen.
Aanmelden voor de vervolgbijeenkomsten kan via het formulier onderaan deze pagina.

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een lokaal sportakkoord in Westvoorne volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar lokale en regionale sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Ook de gemeente Westvoorne wil hieraan graag samen met u invulling geven.

Sportformateur begeleidt proces in Westvoorne

Gemeente Westvoorne heeft in overleg met de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een sportformateur aangesteld. Martijn Gommeren vervult deze rol als onafhankelijk procesbegeleider. Hij is werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en ik kijkt ernaar uit de partijen in Westvoorne te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor de vervolgtbijeenkomsten kan via onderstaand formulier. Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Martijn Gommeren: m.gommeren@ssnb.nl of 06-41904109.

    Ik ben aanwezig bij de volgende vervolgsessie(s):
    27 augustus: inclusief sporten en bewegen1 oktober: toekomst van sportverenigingen15 oktober: vaardig in bewegen

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Huis.