• Aantal sportverenigingen: 4.279
  Bron: Kamer van Koophandel januari 2018, bewerking Mulier Instituut (Dit cijfer zal in werkelijkheid nog wat hoger liggen. Het is gebaseerd op het aantal verenigingen dat ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel in de categorie Sport. Niet alle sportverenigingen zijn bij de KvK (in deze categorie) geregistreerd.)
 • Sportaccommodaties: 3177
  Bron: brancherapport Sport – sportaccommodaties in Nederland (Mulier Instituut)
 • Ledenaantal sportbonden: 674.825
  Dit is het aantal Brabanders dat lid is van een sportbond die is aangesloten bij NOC*NSF.
  Bron: Kennis- en Informatiesysteem Sport (KISS), peiljaar 2017.
 • Ledenpercentage sportbonden: 26,9%
  Dit is het percentage Brabanders dat lid is van een sportbond die is aangesloten bij NOC*NSF. Bron: Kennis- en Informatiesysteem Sport (KISS), peiljaar 2017.
 • Aantal sporters: 1.498.024
  Dit is het aantal sportdeelnemers in Brabant.
  Bron Sportdeelname index NOC*NSF, een gewogen en geïndiceerde combinatie van diverse metingen.
 • Sportdeelname: 65,8%
  Dit is het percentage Brabanders dat sport.
  Bron Sportdeelname index NOC*NSF, een gewogen en geïndiceerde combinatie van diverse metingen.
 • Sportloketten Uniek Sporten Brabant: 7
  Bron: www.unieksportenbrabant.nl
 • Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen: 434 fte (sport en cultuur).
  Bron: www.volksgezondheidenzorg.info