Sportloket West Brabant

Sportloket West Brabant werkt vanaf 2013 samen. Eerst met 5 gemeenten maar gelukkig hebben meerdere gemeenten in de regio zich de afgelopen jaren ook aangesloten, de gemeente Rucphen vorig jaar als laatste gemeente. De volgende 9 gemeenten met hun beweegcoaches werken nu samen onder de naam: Uniek Sporten West Brabant. Janine van Gurp heeft de rol als coördinator voor deze regio.

Breda:  Janine van Gurp
Etten-Leur: Martijn Hentzen
Drimmelen: Femke Selders
Geertruidenberg: Marlou Rikkert
Moerdijk: Anja Buijtenhuis
Oosterhout: Marieke van der Perk
Roosendaal: Gitte Hommel
Rucphen: Beweegcoach wordt nog aangesteld
Zundert: Gitte Hommel

Met deze sportcoaches wordt 8 keer per jaar overlegd over alle ontwikkelingen omtrent inclusief bewegen. Tijdens dit overleg zorgen de beweegcoaches voor afstemming in het beweegaanbod tussen de verschillende gemeenten en er worden gezamenlijk nieuwe projecten en evenementen georganiseerd in West Brabant. Daarnaast informeren de beweegcoaches elkaar over de belangrijke ontwikkelingen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau en organiseren ze informatieavonden voor beweegaanbieders.

‘De laatste jaren volgen wij ook samen trainingen zoals ‘Motivational Interviewing’ en ‘Positieve Gezondheid’. Goed voor ons vakinhoudelijk functioneren maar ook goed om elkaar op een andere manier mee te maken. Dat laatste vinden we belangrijk. Hierdoor zijn we in de loop van de jaren een hecht team geworden waardoor mede de overdracht van cliënten naar elkaar goed verloopt.
Door in te spelen op de wensen van de mensen bereik je het meeste. Zelf niet het wiel uitvinden maar juist door de samenwerking aan te gaan met regionale partners, kan dit leiden tot een succesaanpak.’ aldus coördinator, Janine van Gurp.

In 2020 heeft het loket, ondanks corona, veel weten te bereiken. De individuele hulpvragen vielen gedeeltelijk stil maar ze hebben over het hele jaar genomen toch 144 cliënten ondersteunt bij het zoeken naar een actieve vrijetijdsbesteding. Een aantal van deze hulpvragen loopt aan het begin van dit jaar nog door. Daarnaast zijn de beweegcoaches tijdens dit bijzondere jaar bezig geweest met het ontwikkelen van beweegbingo’s, is er op veel plaatsen balkongym ontstaan, zijn er beweegfilmpjes opgenomen in samenwerking met de lokale oproepen en beweegroutes in de openbare ruimte ontwikkeld. Een praktijkverhaal matching: Bij de tennisclub werden de padelbanen overdag niet/nauwelijks gebruikt, zeer geschikt dus om te kijken of we daar iets op konden zetten. Een man van 53 jaar met diagnose MS was eerder met inzet van de buurtsportcoach begonnen met Padel bij deze tennisclub. Er kwam een andere individuele vraag binnen waarbij deze persoon eigenlijk op zoek was naar een maatje om te roeien. Uit het gesprek met deze persoon kwam naar voren dat hij vroeger aan squash gedaan had en hij buiten sporten fijn vindt. Na kennis maken met padel bleek deze sport voor hem een goede keuze, zowel sportief als sociaal is dit uurtje buitens sporten een groot succes. Positief is ook een valide sporter zich bij het groepje heeft gevoegd. In de whatsappgroep komt wekelijks de vraag wie er woensdag weer op de baan aanwezig is waardoor zij onderling hun aanwezigheid afstemmen. Doel voor 2021 is om het groepje nog meer uit te bereiden met valide/minder valide sporters en om een padeltrainer een aantal lessen te gaan laten geven. – Martijn Hentzen, beweegcoach Etten-Leur

Praktijkverhaal samenwerking zorg/welzijnspartner

De laatste jaren zijn we in West Brabant steeds meer de samenwerking aangegaan met de verschillende huisartsenzorggroepen. We zijn begonnen met het samen uitrollen van de Diabetes Challenge, een initiatief van de Bas van de Goor Foundation. De afgelopen jaren hebben we daar ook steeds meer onze eigen draai aan gegeven. Dit ging altijd in overleg met de huisartsen, gemeenten en de beweegcoaches uit de desbetreffende gemeenten. We zijn hier in iedere gemeente mee bezig maar in iedere gemeente gebeurt dit op een manier die lokaal het beste past.
Nu zijn we met deze samenwerkingspartners aan het bekijken hoe we ook binnen de gecombineerde leefstijlinterventie (CooL in onze regio) beter samen kunnen werken. Door het koppelen van de leefstijl- en beweegcoach aan een beweegprogramma gaan we de gezondheid van kwetsbare – en chronisch zieke mensen verbeteren. – Janine van Gurp, coördinator Uniek Sporten West Brabant.

Praktijkverhaal samenwerking zorg/welzijnspartner

Voor veel mensen is deze coronatijd een tijd van onzekerheid. Zeker voor de mensen die kwetsbaar en/of afhankelijk van anderen zijn. Iedere week kwam meneer Piet naar de (sportieve) dagbesteding. Hij kwam graag, hij voelde zich nuttig omdat hij mensen met fysieke – of mentale kwetsbaarheid kon helpen. Toen kwam het moment dat de buurthuizen gingen sluiten en ook deze activiteit noodgedwongen stopte. Meneer Piet kwam thuis te zitten en miste al zijn vaste uitjes. Dit was heel moeilijk voor hem, zeker ook omdat het met hem langzaamaan steeds minder ging. Zowel de wijkzuster als de sociaalwerkster gaven aan dat het psychisch ronduit slecht ging met Piet. Toen ik dit hoorde, ben ik iedere week gaan wandelen met meneer Piet. Dit is een grote tijdsinvestering maar in coronatijd lukt dit en wat kijkt deze meneer uit naar onze wekelijkse wandeling! Het is mooi dat de lijntjes tussen zorg, welzijn en sport kort zijn, dat je elkaar weet te vinden en zo in deze bijzondere tijd op een sportieve manier toch wat kunt bieden. – Anja Buijtenhuis, beweegcoach Moerdijk

Praktijkverhaal samenwerking met sport/beweegaanbieder

In samenwerking met Atletiekvereniging THOR en het Bravis Ziekenhuis is de beweegcoach gestart met een gymgroep voor mensen die uit een langdurig revalidatietraject komen. De samenwerking is tot stand gekomen omdat we merkten dat veel mensen na het revalidatie- of behandeltraject niet goed weten wat ze kunnen doen met bewegen. Om te voorkomen dat deze mensen hierdoor tussen wal en schip vallen is er gekeken naar een beweeg(opstap)groep. Het is uiteindelijk de bedoeling dat mensen via deze sportgroep later aan zullen sluiten bij reguliere sportgroepen en/of verenigingen. Tijdens de les worden allerlei oefeningen gedaan die zich richten op het verbeteren van kracht, balans, conditie en algemene lichaamsvaardigheden. Daarnaast wordt er wekelijks een andere sport beoefend waardoor deelnemers zich kunnen oriënteren en kunnen ontdekken wat ze leuk vinden. Dit maakt de stap naar een reguliere sportclub minder groot. De deelnemers aan deze groep zijn ontzettend positief. – Gitte Hommel, beweegcoach Roosendaal.

Tips en tops voor andere regionale samenwerkingsverbanden

  • Ken elkaar! (samen trainingen/cursussen volgen)
  • Denk niet te moeilijk
  • Kijk niet vanuit welk logo je werkt, je werkt voor het individu
  • Organiseer samen een leuk event of evenement

Onze droom op het gebied van aangepast sporten in de regio

We willen graag dat Uniek Sporten een vaste waarde in de regio (provincie, het land) wordt en dat mensen het ervaren als een instituut voor mensen met een beperking. En onze droom voor dit jaar is om samen een mooi evenement weg te zetten om ons enthousiasme over Uniek Sporten uit te dragen.

Een groet/afsluiter namens het hele loket!

Samen sta je sterk! Het wiel hoef je altijd niet zelf uit te vinden. Zoek de samenwerking met partners om op die manier Uniek sporten in de gemeente/regio/provincie weg te zetten!

 

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Ster.

    Top