De sportnota belangrijker dan ooit!

De sportnota achterhaald? Nee hoor, hij is belangrijker dan ooit!

Sportbeleid, visiedocument, keuzenota, uitvoeringsprogramma, zomaar wat verschijningsvormen welke we tegenkomen in gemeentenland. Binnen de ene gemeente passeren ze allemaal. Andere gemeenten beperken zich tot een uitvoeringsprogramma. Is het eigenlijk nog wel van deze tijd om een meerjarenbeleid aan het papier toe te vertrouwen? Want hoe weten we zo zeker waar concrete behoefte aan is in 2020? En wie leest dat nu nog? Zou de focus niet moeten liggen op het daadwerkelijk doen in plaats van erover te schrijven?

Binnen SSNB zijn wij van mening dat het formuleren van een visie en beleid, als onderlegger voor het uitvoeringsprogramma wel degelijk waardevol is. Zelfs essentieel! We hebben het dan zeker niet over een lijvig document, maar juist over een beknopte opzet met ambities, kaders, visie en strategie. Die daadwerkelijk gelezen en gebruikt wordt. Temeer daar de rol van sport & bewegen aan het veranderen is. Daar waar vroeger de sport centraal stond (het is leuk, het is gezond en kan prestatiegericht zijn), zien we dat het vandaag de dag veel meer gaat over de andere aspecten en waarden van de sport. Sport en bewegen is laagdrempelig. Het verbroedert en verbindt: het betrekt de samenleving en levert toegevoegde waarde op verschillende (beleids-)terreinen. In mijn vorige column schreef ik al over de toepassing van beweeglogica; de openbare ruimte sportief! De effecten zijn legio. Wil je daar als gemeente ten volle van profiteren, dan heb je een integrale aanpak nodig. In een dergelijke opzet werken per definitie meerdere partijen samen. Niet alleen binnen het gemeentehuis, maar juist ook daarbuiten.

Betrek deze partijen vooral bij de totstandkoming van de plannen. Een droom of een visie is een belangrijkste eerste stap: wat zou je voor jouw gemeente willen? Hoe kunnen de partijen in het maatschappelijk middenveld daar hun bijdrage aanleveren? In tijd, geld, kennis en/of netwerk. Eigenaarschap op thema. Dan gaat het niet over die nieuwe accommodatie die je als vereniging zo hard nodig denkt te hebben. Of de hoogte van de jaarlijkse subsidie voor de instellingen. Dan gaat het om het hoger gelegen belang, een vitale wijk bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat je als gemeente ook je eigen rol goed duidt. Veel gemeenten zitten al in de rol van regisseur, maar kunnen niet helemaal op afstand acteren. De partijen in het veld hebben hulp nodig bij zelf de verantwoordelijkheid te nemen en hoe daarbij samen te werken. Ook het proces hoe daar te komen kun je prima in een beleidsnotitie kwijt.

We hebben goede ervaringen bij gemeenten die de totstandkoming van hun sportbeleid op deze wijze hebben ingericht. De gemeente bepaalt de kaders, maar is vervolgens een van de partijen in het veld die betrokken wordt. Zo’n inspraak- of samenspraakproces werpt direct z’n vruchten af. Partijen zijn vanaf het allereerste begin geïnformeerd. De betrokkenheid zorgt voor draagvlak, de eerste verbindingen worden gelegd. Er ontstaan veel creatieve ideeën. Het vereenvoudigt de politieke besluitvorming en daarna de uitvoering van de diverse onderdelen. Het geeft veel voldoening om dergelijke trajecten te mogen begeleiden. Onze ervaring beperkt zich in deze niet alleen tot het organiseren van een dergelijk proces en het schrijven van de notitie. Inhoudelijk voegen we trends en ontwikkelingen toe, niet alleen lokaal en regionaal, maar zelfs landelijk. Vooral de rol van onafhankelijk procesbegeleider blijkt keer op keer van waarde te zijn. Want we ervaren wel dat partijen het in het begin lastig vinden om verder te denken dat alleen het eigen belang. Zodra ze echter ervaren dat samenwerken loont en feitelijk juist tot een ‘grotere koek’ leidt, komt de energie echt op gang. En daarmee de beweging op de geformuleerde ambities!

 

Brigitte Musters Directeur
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Kopje.

    Top