Sportservice Noord-Brabant verandert naar SSNB

SSNB lanceert per direct haar nieuwe huisstijl. De Brabantse kennispartner en verbinder wil hiermee haar veranderende rol in de sport- & beweeginfrastructuur onderstrepen.

Er is een volledige rebranding doorgevoerd. Daarbij zijn de naam, het logo, de huisstijl en de pay-off geherformuleerd. Belangrijk is dat de kernwaarden van SSNB vertegenwoordigd zijn: ondernemend, onafhankelijk en oplossingsgericht.

In de nieuwe visuele identiteit komen sport en bewegen samen. Zo is het lijnenspel geïnspireerd op een sportveld. In het beeldmerk staat het samenspel en de verbinding met overheid, verenigingen en andere partijen centraal. De pay-off vat de organisatie kernachtig samen: Nieuwe oplossingen met sport en bewegen.

Daarnaast is ervoor gekozen de naam Sportservice Noord-Brabant te veranderen in de afkorting SSNB gevolgd door diverse thema’s. Waar voorheen de nadruk lag op sport, ligt deze nu ook op bewegen en de sociaalmaatschappelijke waarde van sport & bewegen. De reikwijdte van ons speelveld is enorm vergroot en daarmee is onze dienstverlening breder dan alleen de service naar verenigingen en overheden.

Toekomst

Brigitte Musters, directeur van SSNB: “Met de herpositionering en de nieuwe huisstijl zetten we een strategische stap richting continuïteit. Van oudsher werden wij gefinancierd door de provincie. Dat is niet meer zo, we staan op eigen benen. Dat vereist dat we vraaggericht werken en aansluiten bij lokale en regionale kansen en uitdagingen. SSNB focust zich op diensten ter versterking van de sport- en beweeginfrastructuur met als doel een gezond en veerkrachtig Brabant.”

Musters: “Naast een duidelijke strategie helpt dit om ons nog beter te onderscheiden en vanuit één duidelijk merk te communiceren met onze doelgroepen. Tijdens de diverse kennismakingsgesprekken die ik al heb mogen voeren, blijkt dat onze relaties onvoldoende weten wie we zijn en waarvoor ze ons kunnen benaderen. Dat kunnen we met goede communicatie verbeteren”.

Regionaal verbinder

Wij worden als onafhankelijke partij gevraagd te adviseren over welke aanpak en interventies bij specifieke vraagstukken het beste werken en welke (markt)partijen hierbij passen. Daar zijn we blij mee, want onze kracht zit in verbinden: door ons lokale, regionale en landelijke netwerk hebben we toegang tot alle bestuurlijke en ambtelijke contactpersonen, onderwijs, maatschappelijk middenveld, sportverenigingen en bedrijven. We leggen de verbindingen. We houden ons lokale netwerk op de hoogte van landelijke ontwikkelingen, maar delen ook onze best practices ter ondersteuning van de landelijke kennisexpertise en beleidsontwikkeling. Zo vullen we onder meer de rol van regionaal verbinder in voor NOC*NSF.

Diensten

Opdrachtgevers kunnen ook bij ons terecht voor het schrijven van sportnota’s en uitvoeringsprogramma’s. Of wanneer ze projectmanagers of procesbegeleiders nodig hebben bij thema’s als preventie en gezondheid, verduurzamen van sportaccommodaties, bewegen naar werk, de koppeling naar het sociaal domein of het beweegvriendelijker maken van de openbare ruimte. In diverse gemeenten in Brabant leveren en begeleiden wij de buurtsportcoaches. Verder ondersteunen en versterken wij verenigingen op allerlei manieren. Denk aan het vervullen van de rol als goed werkgever met ons team personeelsdiensten, het begeleiden van samenwerking en fusies en de invulling van de maatschappelijke rol van een vereniging (open club).

In contact

SSNB blijft in beweging en we willen iedereen op de hoogte houden van onze activiteiten, oplossingen en ideeën. Op de nieuwe website publiceren we onze best practices en informeren we je over relevant nieuws op het gebied van sport en bewegen. Je kunt ons natuurlijk ook volgen via Facebook, LinkedIn, Twitter of Google+.

Debby Poels Communicatie & Marketing
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Ster.

    Top