Plek met grote sociale samenhang

Als mensen naar een gezellige plek kunnen waar ze – op hun eigen niveau en onder goede begeleiding- met anderen kunnen sporten en bewegen, dan blijven ze daar heel lang actief sporten. Anders gezegd; sportclubs waarbij de ‘gouden driehoek’ van aanbod-kader-accommodatie continu in balans is en waar de sociale samenhang groot is, slagen er als geen ander in om bestaande leden en sporters langdurig aan zich te binden.

Open club

SSNB wil verenigingen helpen toekomstbestendig te worden. Daarom proberen wij sportverenigingen en andere sportaanbieders te triggeren om meer ‘open’ te worden en zich te ontwikkelen tot een open club. Dit is een club die ondernemend is en zich richt op een langetermijnvisie en staat daarom nooit stil. Zij denkt vraag- en buurtgericht en gaat steeds opnieuw na wat de behoeften in de samenleving zijn en speelt daarop in. Hierdoor ontstaat een passend beweegaanbod voor alle inwoners van een kern.
Een open club kan een individuele vereniging zijn. Veelal is de open club echter een samenwerking tussen meerdere partners. Dit kunnen andere sportverenigingen zijn, maar ook andere (commerciële) sportaanbieders, buurtverenigingen, culturele instellingen, welzijnsinstellingen, onderwijs et cetera.

Inspiratiebijeenkomsten

SSNB biedt daarvoor –in samenwerking met NOC*NSF- gemeenten en verenigingen inspiratiebijeenkomsten aan. Hier dagen we clubbestuurders en andere enthousiastelingen uit om te komen tot een open club. Zij gaan–het liefst in samenwerking met andere sportclubs en partijen uit andere sectoren- gericht aan de slag om nieuwe activiteiten aan te bieden, die haar hoofdactiviteit versterken. Ook gaan ze op zoek naar op nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden die de kwaliteit en kennis en ervaring van het sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader verder vergroten. En de bezettingsgraad van de accommodatie vergroten. Dit alles leidt tot ledenbinding, -behoud en -groei, meer ‘reuring’ op de club en continuïteit van het bestaansrecht.

Nieuwe doelgroep bereiken

Door te leren hoe vraag- en buurtgericht te handelen, kan de vereniging ook nieuwe doelgroepen aan zich binden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan buurtbewoners die nog geen lid zijn doordat ze een andere culturele achtergrond hebben, ze het lidmaatschap niet kunnen betalen of last hebben van een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Bijdragen aan leefbaarheid

Sportverenigingen kunnen ook de samenwerking aangaan met het bedrijfsleven. Bedrijfssport richt zich op het reduceren van het ziekteverzuim, het verbeteren van het welzijn van de medewerkers en verlaagt de drempels voor tijd en kosten die redenen kunnen zijn om niet aan sport te doen.

Kortom: een open club kan ook een bijdrage leveren aan het in standhouden van het beweegaanbod in kleinere kernen of stadswijken en daarmee bijdragen aan leefbaarheid. Dus alle reden om de mogelijkheden te onderzoeken voor het opzetten van open clubs binnen uw gemeente.