SSNB Roosendaal belangrijke verbinder voor hybride leeromgeving CIOS

Op initiatief van de gemeente Roosendaal gaat CIOS Goes vanaf het schooljaar 2018-2019 een nieuwe praktijkleerroute aanbieden voor circa 75 studenten in Roosendaal. De hybride leeromgeving, een combinatie van leren op de werkplek en leren op school, verovert steeds meer terrein. De CIOS-studenten gaan praktijkervaring opdoen bij lokale sportverenigingen en (maatschappelijke) organisaties en zo bijdragen aan de ondersteuning van sport- en beweegprogramma’s van (kwetsbare) inwoners van de stad. SSNB (Sportservice Noord-Brabant) gaat als uitvoerder van het gemeentelijk sportbeleid een belangrijke rol spelen bij het plaatsen en begeleiden van de sportstudenten bij lokale partijen. Recent hebben CIOS en SSNB hun handtekeningen gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. De twee partijen hebben afgesproken om samen vorm te geven aan de opleiding van CIOS-studenten door praktijkleren.

Foto v.l.n.r.: Patrick de Klerk (coördinator buurtsportcoaches SSNB Roosendaal), Nels Rijvers (projectleider Roosendaal CIOS Goes), Brigitte Musters (directeur SSNB – Sportservice Noord-Brabant)

Verbindende rol op het lijf geschreven

De sportstudenten gaan in Roosendaal minimaal vier dagdelen in de week stage lopen. Leren in de praktijk staat centraal. Een goede verbinding met lokale verenigingen en organisaties is daarom essentieel. “Juist die rol van verbindende partij is ons op het lijf geschreven. Zeker omdat wij met onze buurtsportcoaches al een aantal jaar in het Roosendaalse sociale domein en op verschillende basisscholen actief zijn,” vertelt Patrick de Klerk als coördinator van SSNB Roosendaal enthousiast. “Wij zien volop mogelijkheden om studenten te koppelen aan partijen uit ons intensieve Roosendaalse netwerk. Door het leggen van de juiste verbanden kunnen we meerwaarde creëren binnen het maatschappelijk veld.”

Buurtsportcoaches als praktijkbegeleiders

De Klerk blijft zoals voorheen met zijn team van actieve buurtsportcoaches het bestaande sport- en beweegprogramma uitvoeren. Daarnaast gaan de sportcoaches nu ook een rol spelen bij de praktijkbegeleiding van de sportstudenten: “Natuurlijk zal een deel van de studenten ook ervaring opdoen bij onze eigen buurtsportcoaches. Bijvoorbeeld bij de invulling van pauzesport en het naschoolse speluur kunnen de studenten aan de zijde van de buurtsportcoaches actief een rol spelen. Hierdoor kunnen deze activiteiten intensiever worden begeleid. Een win-winsituatie voor alle partijen, niet in de laatste plaats voor de deelnemende kinderen. Vanaf september kunnen we ook nieuwe activiteiten gaan ontwikkelen. Samen mensen in beweging krijgen en houden, van jong tot oud: daar kunnen de studenten een mooie bijdrage aan leveren.”

Sport als middel in het sociale domein

De gemeente Roosendaal ziet sport en bewegen als speerpunt om inhoud te geven aan haar doelstelling om inwoners op eigen kracht te laten participeren in de Roosendaalse samenleving. Sport en bewegen wordt daarbij als middel ingezet om bij te dragen aan de gezondheid van de inwoners van Roosendaal. SSNB onderstreept die visie en zet zich als kennispartner en verbinder in voor een gezond en veerkrachtig Brabant. In Roosendaal is SSNB al jaren een waardevolle partner bij de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Met 15 buurtsportcoaches biedt SSNB Roosendaal een mooi sport- en beweegprogramma en geeft hiermee invulling aan het uitvoeringsprogramma van de gemeente onder de noemer RSD Beweegt. Naast aandacht voor veilig en verantwoord sporten en bewegen is ook gezond gewicht een speerpunt. Patrick de Klerk kijkt uit naar de intensievere samenwerking met het CIOS op deze thema’s: “Juist door samenwerking met de gemeente, onderwijs, verenigingen en andere organisaties werken we aan ons doel om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en zo ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Want sporten en bewegen is universeel, gezond, zorgt voor plezier, is laagdrempelig en verbindt!”

Lees meer over de rol en activiteiten van de buurtsportcoaches van SSNB in Roosendaal op www.ssnb.nl/roosendaal.

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vrachtwagen.

    Top