Laag Soeren, Fotografie voor Doortrappen.nl
Hoe ouderen(65+) actief kunnen blijven fietsen.

Kenniscentrum VeiligheidNL concludeert dat het aantal fietsers dat bij een ongeluk ernstig gewond is geraakt, de afgelopen tien jaar met bijna een derde is toegenomen. Vorig jaar was bijna de helft van de fietsslachtoffers ouder dan 55 jaar. Slachtoffers die op een elektrische fiets rijden, blijken meer risico op ernstig letsel te lopen dan mensen op een gewone fiets. De meeste fietsongelukken zijn eenzijdig. Dit betekent dat het gaat om ongelukken waar geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken zijn. In dit geval is eigen gedrag, zoals rem- of stuurfouten, de oorzaak.

Doortrappen, veilig fietsen tot je 100e

Ouderen fietsen graag. Het is een goede manier om in beweging te blijven en het biedt ontspanning. Oudere fietsers blijven langer gezond, sociaal actief en zelfredzaam, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Het landelijke programma Doortrappen heeft de ambitie ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te nemen waardoor ze veiliger kunnen fietsen. Het lokale netwerk rondom ouderen in een gemeente helpt daarbij. Doortrappen reikt tools aan om fietsende ouderen bewust te maken van het aspect veiligheid, door dit onderwerp bespreekbaar te maken op de plekken waar ouderen al komen. Door het gedrag van de fietsers zelf te veranderen, wordt de kans op eenzijdige fietsongevallen kleiner.

Doortrappen in Brabant

SSNB en Zet ondersteunen Brabantse gemeenten om het programma Doortrappen uit te rollen. Zo wil de provincie de kans op fietsongevallen bij ouderen verkleinen en de gezondheid en de mobiliteit van deze doelgroep vergroten. Inmiddels zijn 18 Brabantse gemeenten actief met het programma of hebben de ambitie uitgesproken om hiermee te starten. Wil je graag meer weten? Bezoek de website van het landelijke programma Doortrappen, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Of neem contact op met één van de Brabantse kwartiermakers Demy Weertman (d.weertman@ssnb.nl) of Wouter Schelvis (wschelvis@hetnet.nl).