Gitte Hommel

Gitte Hommel over haar werk bij SSNB en passie voor sport (9 april 2020)

“Echt iets kunnen betekenen voor kwetsbare doelgroepen”

Coördineren, organiseren én uitvoeren van sport- en beweegactiviteiten. Gitte Hommel vervult bij SSNB meerdere functies en die afwisseling past goed bij haar. “In de gemeente Zundert werk ik als coördinator van de buurtsportcoaches. Ik ben veel in gesprek met de gemeente, samen kijken we hoe we met ons beweegteam kunnen bijdragen aan de gestelde beleidsdoelen. Daarnaast sta ik ook zelf voor diverse groepen, in de gemeente Zundert en de gemeente Roosendaal.”

Sporten en een lekker praatje

Als Gitte uitvoering geeft aan sport- en beweegactiviteiten dan werkt ze onder andere met senioren. “Voor de wat minder vitale groepen betekent dat bijvoorbeeld samen beweegoefeningen doen vanuit de stoel. Verder begeleid ik bij de mytylschool kinderen met een beperking . Met extra aandacht en aangepaste lessen wordt ook hier lekker gespeeld en gesport.

We zijn ook een groep gestart met mensen die een revalidatietraject hebben doorlopen. Ook voor deze groep is goed blijven bewegen erg belangrijk. Wij bieden professionele begeleiding, de deelnemers sporten samen met mensen die in hetzelfde schuitje zitten en er is tijd voor een lekker praatje. Dat sociale contact is heel waardevol. Dat ervaar ik zelf ook zo bij m’n eigen voetbalclub. De gezelligheid, het teamgevoel, dat is gewoon heel belangrijk als het over sport gaat.”

Lachende gezichten

“We zitten op dit moment in een gekke situatie door de coronacrisis. Maar ik ben er trots op dat we in deze periode zo snel alternatieve activiteiten kunnen aanbieden. In Zundert organiseren we nu beweegactiviteiten vanuit de tuin van een verzorgingshuis, zodat bewoners vanaf hun balkon mee kunnen doen. Die lach op hun gezicht, zo fijn als je écht iets kunt betekenen. Het wordt heel goed opgepakt om op een andere manier in beweging te zijn, het slaat echt aan! Het was in het begin zeker zoeken en een hele uitdaging. Hoe gaan we dit doen? Ondanks dat we niet bij elkaar mogen komen hebben we nog steeds een mooi lopend project en blijven we in beeld. We zijn met z’n allen goed bezig!”

En als ze naar de toekomst kijkt? Dan zou Gitte het liefst voor nog meer specifieke doelgroepen passend beweegaanbod willen creëren. “Een wandelgroep voor mensen met dementie en alzheimer bijvoorbeeld. En in Roosendaal zijn we in gesprek met het Bravis ziekenhuis over een sportdag voor mensen met een fysieke beperking zoals reuma of een prothese. Er is nog zoveel mogelijk!”

Top