Hennie van Kuijk

Hennie van Kuijk over zijn werk bij SSNB en passie voor sport (9 april 2020)

“Het leukst zijn de projecten in samenwerking met partners”

Toen SSNB vijf jaar geleden voor de gemeente Geertruidenberg op zoek was naar een pionier om als eerste buurtsportcoach aan de slag te gaan in deze gemeente, was de keuze voor Hennie van Kuijk snel gemaakt. Zelf inwoner en dus goed bekend in de gemeente, daar fanatiek voetballer en tennisser én een ervaren buurtsportcoach. Zo was hij onder meer eerder in Breda werkzaam. We zijn nu vijf jaar verder en in Geertruidenberg is inmiddels een mooi team opgebouwd van vijf buurtsportcoaches.

Samen zetten zij allerlei doelgroepen van jong tot oud in beweging. Hennie vervult inmiddels de rol van coördinator van het team: “Ik stuur de buurtsportcoaches aan, ontwikkel nieuwe projecten en ook het doorontwikkelen van bestaande projecten hoort daarbij. Ik sta in contact met de gemeente, scholen, sportaanbieders en andere partners. We betrekken zoveel mogelijk partijen bij onze projecten, bijvoorbeeld vanuit zorg en welzijn. Die netwerkrol en het verbinden is erg belangrijk in ons werk.”

Sport beleven op een eigen manier

Drie buurtsportcoaches uit het team zijn werkzaam voor het onderwijs. Zij geven op zes basisscholen het bewegingsonderwijs en verzorgen daarnaast ook de bijkomende activiteiten. Dan gaat het bijvoorbeeld over pauzesport, naschools sporten en een sportstimuleringsproject zoals Sjors Sportief. Samen met een collega richt Hennie zich voornamelijk op de andere doelgroepen. Daar horen ook de mensen bij voor wie sport en bewegen minder vanzelfsprekend is. “We organiseerden bijvoorbeeld een sportdag waar allerlei aanbieders van aangepaste sporten hun beweegaanbod konden presenteren.

Ook mooi is wat we met Sport Extra kunnen doen. Die activiteiten zijn gericht op kinderen die in onze gemeente wonen, maar elders (speciaal) onderwijs volgen. Zij missen vaak vriendjes in de wijk. Dus organiseren wij in de buurt sportactiviteiten. Werken voor kinderen is altijd leuk omdat ze eerlijk en uitgelaten zijn. Ze beleven sport op een heel eigen manier.

Het leukst vind ik de projecten die we in samenwerking met andere partners tot een succes maken. Het is met name heel gaaf als we grote aantallen in beweging krijgen. Bijvoorbeeld met de jaarlijkse SantaRun, waarbij honderdvijftig verkleedde kerstmannen door de oude kernen van Geertruidenberg lopen. Maar het geeft nog meer voldoening als we juist een klein groepje dat moeilijk in beweging komt, het plezier in bewegen kunnen laten ervaren. Dat zie ik bijvoorbeeld bij de beweegpunten voor ouderen die we hebben opgezet. In de beginfase gingen we op huisbezoek om de vaak inactieve mensen uit te nodigen om mee te doen. We begonnen met zes deelnemers. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een gemotiveerde groep die, vaak met rollator, wekelijks het beweeguurtje bezoekt. Dat vinden ze ook gewoon gezellig. En daar genieten wij ook echt van!”

Top