Marjan de Bie

Als projectmedewerker Uniek Sporten houd ik me bezig met het ondersteunen van de loketten Uniek Sporten, het verzamelen en verspreiden van kennis en het benaderen van (zorg)professionals om zich bij het netwerk aan te sluiten. Ik heb goed zicht op de ontwikkelingen binnen dit thema. Heeft u vragen over Uniek Sporten in Brabant, dan kunt u bij mij terecht!

Top