De gemeente Roosendaal was op zoek naar een tijdelijke versterking op het gebied van Sport en Bewegen. Martijn Gommeren, regio adviseur bij SSNB, is tijdelijk aangesteld als beleidsmedewerker Sport binnen de gemeente Roosendaal.

Martijn is aan de slag gegaan met de volgende taken:

  • Uitwerking RSDFIT! (Sport – en Preventieakkoord, kijk voo rmeer info op www.rsdfit.nl);
  • aanspreekpunt Coronavraagstukken van sportaanbieders;
  • Fontys Partnership en diverse vraagstukken (verenigingsondersteuning en inrichting openbare ruimte) op het gebied van sport en bewegen.
  • Korte lijntjes houden met met landelijk en provinciale ontwikkelingen

Partnership met Fontys Sporthogeschool

De gemeente Roosendaal heeft in 2018 een partnership afgesloten met Fontys Sporthogeschool. Vanaf schooljaar 2018/’19 zijn er gedurende het schooljaar wekelijks ruim 45 studenten actief in Roosendaal. De studenten zetten samen met of voor verschillende organisaties in de gemeente projecten op, organiseren evenementen, verzorgen activiteiten en doen onderzoek. Dit levert een grote meerwaarde op voor de studenten, het werkveld in Roosendaal en de gemeente Roosendaal zelf. Deze meerwaarde deelt de gemeente Roosendaal graag met kleinere gemeenten in West-Brabant. De gemeente Roosendaal heeft dus het initiatief genomen om te komen tot een regionaal partnership.

Ervaring Martijn Gommeren

Martijn Gommeren vertelt: “In de rol van Regioadviseur ben je op de hoogte van en heb je te maken met veel landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen. Over deze ontwikkelingen heb je veelal contact met gemeenten. Als tijdelijke beleidsmedewerker sport in de gemeente Roosendaal kun je deze ontwikkelingen direct vertalen naar de praktijk. Ik heb gemerkt dat er veel op de gemeenten afkomt. Veel ontwikkelingen, veel regelingen en veel deadlines. Doordat je als regioadviseur ook op de hoogte bent van deze ontwikkelingen en vaak ook binnen je netwerk snel kunt schakelen over deze ontwikkelingen, kan de Regioadviseur van meerwaarde zijn binnen een gemeenten als zij tijdelijke op zoek zijn naar extra handjes.”