Tilburgs Sport- en beweegakkoord

In Tilburg hebben we een Lokaal Sportakkoord gesloten. In dit Sport- en beweegakkoord hebben we samen met sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners en de gemeente afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen kunnen realiseren. Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten hebben we gezamenlijk actiepunten gedefinieerd waarmee de partners invulling kunnen geven aan het uitvoeren van deze ambities. Download hier het Tilburgs Sport- en beweegakkoord.

De realisatie van dit Lokaal Sportakkoord volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert.

Inmiddels is er een regisseur aangesteld die de ambitie-eigenaren helpt bij de uitvoering van de diverse ambities. Deze regisseur is gestart in oktober 2020. Zij heeft een “rondje langs de velden gemaakt” en werkt nu aan het compleet maken van de stuurgroep en het beoordelen van de budgetaanvragen. De eerste 013 TSA update tref je hier.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met regisseur Brigitte Musters via b.musters@ssnb.nl of 088 – 246 11 11 of 06 – 53 12 93 50

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Hart.

    Top