Uitvoering ambities lokaal sportakkoord en versterken lokale sport

Om de gelijkwaardigheid van partijen binnen het Lokaal Sportakkoord te bevorderen is vanuit ‘de sportlijn’ (samenwerkingsverband ‘Een voor allen, allen voor een’ van sportbonden, NL Actief en NOC*NSF) in alle gemeenten extra ondersteuning beschikbaar gesteld in de vorm van een Adviseur Lokale Sport: iemand die de lokale sport vertegenwoordigt en de medezeggenschap van de lokale sport versterkt, ten behoeve van (nog) betere samenwerking binnen het Lokale Sportakkoord.

De Adviseur Lokale Sport is tevens matchmaker in het samenbrengen van behoeften van clubs en de beschikbare services. Doel daarvan is om beter samen te werken, ook na het Sportakkoord. Met als concreet resultaat dat een breed gedragen beeld ontstaat over de ambities en uitdagingen van de lokale sport.

Het doel van de services

De gezamenlijke sport wil het sportverenigingslandschap versterken en toekomstbestendig maken. Samen met lokale allianties sportclubs, kaderleden en vrijwilligers versterken en stelt als doel:

 • Het vergroten van zelfredzaamheid en toekomstbestendigheid van 5.000 sportclubs;
 • Het (vooral pedagogisch) versterken van 100.000, voornamelijk vrijwillige, trainers en coaches.

Dit wordt gerealiseerd middels 3 pijlers:

1) Inspireren en ontwikkelen

 • Inzetten op ondersteuning van sportclubs op basis van een goede vraagarticulatie (procesbegeleiding besturen, technisch hart en bestuurscoaching).
 • Inzetten van inspiratiesessies en intakes om scherp te krijgen hoe de club het beste ondersteund kan worden.
 • Workshops/ inspiratiesessies organiseren voor clubs/ vrijwilligers over belangrijke generieke thema’s zoals werven en binden van leden en vrijwilligers, inclusief sporten, positieve sportcultuur en financiën. Om kennis te delen en te inspireren, andere clubs en partners in het lokale Sportakkoord te ontmoeten en vragen op te wekken.

2) Uitvoeren & realiseren

 • Sport specifieke opleidingen van sportbonden voor trainers/coaches/begeleiders (niveau 0, 1 of 2). Er is geen kwalificatie-eis voor deelname aan de opleiding. Dus een vrijwillige trainer/coach kan zonder diploma instappen.
 • Het begeleiden/trainen/coachen van sporters centraal staat. Veel aandacht voor pedagogiek. Voor deze opleidingen geldt een maximale vergoeding. Sportbonden waarvan de opleidingen boven de maximale vergoeding uitkomen, maken met de deelnemende clubs en/of deelnemers afspraken over de eigen bijdrage.
 • Sport generieke workshops/ opleidingen specifiek gericht op pedagogisch-didactische thematiek.

3) Uitvoeren & realiseren
Specifiek aanbod op de volgende thema’s:

 • Verduurzaming sportaccommodaties
 • Inclusief sporten en bewegen
 • Gezonde sportomgeving
 • Procesbegeleiding lokale sportraden vormen/versterken

Het betreft hier trajecten waarbij een procesbegeleider wordt toegewezen om de verenigingen te ondersteunen bij het verwezenlijken van deze specifieke ambities. Deze services hebben geen invloed op het servicebudget.

Rol Adviseur Lokale Sport is tijdelijk

De rol van Adviseur Lokale Sport is tijdelijk. Het is geen blijvende functie (uiterlijk tot eind 2022). Na het tot stand komen van het Lokale Sportakkoord blijft de Adviseur Lokale Sport betrokken bij de uitvoering van het Sportakkoord (in tegenstelling tot de Sportformateur). De Adviseur Lokale Sport stopt als de sportclubs in voldoende mate in staat zijn om tot een collectieve vertegenwoordiging op lokaal niveau te komen. Hoe de rol precies ingevuld wordt, is aan de Adviseur Lokale Sport en aan de partijen waarmee lokaal samengewerkt wordt. Van belang is dat het voortbestaan geborgd is en dat vanuit de betrokken sportaanbieders kartrekker(s) namens de gezamenlijke sportclubs opstaan.

Adviseurs Lokale Sport SSNB

In elke Brabantse regio waren we in meerdere gemeenten actief als Sportformateur. Daar waar dat niet het geval was, omdat we zelf in de uitvoering zitten of omdat er voor een andere organisatie/persoon is gekozen, kunnen we de rol vervullen van Adviseur Lokale Sport. En die rol hebben we in 32 gemeenten.

Het coronavirus heeft effect gehad op de handelingsbekwaamheid van verenigingen. De verenigingen wilden wel, maar konden niet, hadden andere prioriteiten. Dat had gevolgen voor de wijze van overleg tussen partners en de uitvoering van ambities in het Sportakkoord. Inmiddels merken we dat hier wel weer aandacht voor is. We zijn met z’n allen wat meer gewend geraakt aan digitaal overleggen en de partners zien inmiddels welke mogelijkheden het uitvoeringsbudget en de beschikbare services bieden.

Wilt u in contact komen met uw Adviseur Lokale Sport of heb u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met een van de volgende personen:

Jos Kuipers, j.kuipers@ssnb.nl
Gemeentes: Bernheze, Boxmeer, Landerd, Meierijstad, Oss, ’s-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Uden

Marja Nieuwenhuis, m.nieuwenhuis@ssnb.nl
Gemeentes: Dongen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Waalwijk

Martijn Gommeren, m.gommeren@ssnb.nl
Gemeentes: Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Steenbergen, Zundert

Miriam van Moll, m.v.moll@ssnb.nl
Gemeentes:  Asten, Cranendonck, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven

Fotocredits: Jurgen van Hoof – M54 Beeldcreaties

Webredactie SSNB
Contactformulier

  Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

  Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Boom.

  Top