Uniek Sporten Brabant is erop gericht om meer mensen met een beperking te begeleiden naar passend sport- en beweegaanbod. Om dit te bereiken worden in samenwerking met partners belemmeringen weggenomen, onder meer op het gebied van vervoer en hulpmiddelen. Van de provincie Noord-Brabant heeft SSNB op bovenlokaal niveau een aanjagende en verbindende rol gekregen bij het versterken van de link tussen sport en bewegen en zorgprofessionals. We ondersteunen en faciliteren de zeven regionale sportloketten Uniek Sporten en bieden ook enkele ontwikkelmogelijkheden aan voor professionals. Zo start in juni de training motivational interviewing om (buurt)sportcoaches en andere beweegprofessionals te faciliteren bij het maken van een passende en duurzame beweegmatch.

Ambitie

Mensen met een beperking ervaren dezelfde voordelen van sporten en bewegen als mensen zonder beperking: meer gezondheid, zelfvertrouwen, sociale verbondenheid en plezier. Voor deze doelgroep is sport en bewegen echter niet altijd vanzelfsprekend. Door alle betrokken partners van Uniek Sporten Brabant is een grote ambitie uitgesproken. We willen in de komende jaren 50.000 extra mensen met een beperking in beweging krijgen.

Bovenlokale samenwerking

Uit onderzoek is gebleken dat bijvoorbeeld huisartsenorganisaties, zorgorganisaties, patiëntenverenigingen en ambulante zorgpartijen erg belangrijk zijn bij het stimuleren van sport en bewegen door mensen met een beperking. SSNB heeft van de provincie Noord-Brabant een centrale rol gekregen bij het opzetten en initiëren van projecten gericht op het leggen van de link tussen sport en bewegen en zorgprofessionals. Het mobiliseren van het zorgnetwerk, beter zicht op de regionale ondersteuningsmogelijkheden en aandacht voor het belang van sport en bewegen zorgt voor meer en betere doorverwijzingen. Met als uiteindelijke doel: mensen met een beperking duurzaam laten sporten en bewegen. Deze plannen en ambities worden ondersteund door de campagne Uniek Sporten Brabant, die binnenkort door Brabant Sport en alle andere partners wordt gelanceerd. Hierover lees je in een volgende nieuwsbrief meer.