Verduurzaming sportaccommodaties: meer dan energie besparen en opwekken

Als wordt gesproken over duurzame maatregelen bij sportclubs en –accommodaties gaat het vaak over energie besparen en opwekken. Zeker omdat de energierekening voor veel verenigingen een grote kostenpost is waarop bespaard kan worden. Maar er zijn veel meer manieren waarop beheerders van sportaccommodaties bewust met milieu en kosten kunnen omgaan. Zo ging tennisvereniging Lissevoort aan de slag met een slimmere inzameling en afvoer van afvalstromen. En de gemeente Oisterwijk vond voor het algenvrij houden van kunstgrasvelden een betaalbaar en effectief alternatief voor de reguliere (chemische) bestrijdingsmiddelen. Het op een duurzame manier beheren en onderhouden van sportaccommodaties kent vele facetten.

Ook met slim afval inzamelen en afvoeren bespaar je geld

Op een milieubewuste manier omgaan met afvalinzameling en -verwerking is ook voor sportverenigingen interessant. Niet alleen vanuit het oogpunt van duurzaamheid, maar zeker ook vanuit kostenoogpunt. Zo bespaart tennisvereniging Lissevoort jaarlijks meer dan 2000 euro door het scheiden van afval.

Jarenlang werd al het afval in dezelfde container gemikt bij de club uit Nuenen. “Daar was ik op een gegeven moment echt helemaal klaar mee,” vertelt John Verstraelen, actief lid van Lissevoort. “Afval scheiden was voor mij een logische stap in het verduurzamen van onze vereniging. In samenwerking met Afvalwijzer.com kwam er een concreet plan op papier dat ik heb voorgelegd aan het bestuur van de club. Gelukkig werd dit positief ontvangen.”

Inmiddels staan bij de Nuenense club op elke baan afvalbakken waarin afval gescheiden kan worden. En ook naast de banen en in het paviljoen zijn meer afvalbakken te vinden. “Matthijs Brandt van Afvalwijzer adviseerde ons over goede en betaalbare leveranciers van afvalbakken en de voordeligste manier om het afval af te (laten) voeren. Wij zijn erg tevreden met het doorlopen proces en het resultaat!” Afvalwijzer.com maakt het inzamelen van afval in de breedste zin van het woord meetbaar en inzichtelijk. Onder meer voor sportverenigingen doen zij verbetervoorstellen voor de inzameling en afvoer van afvalstromen.

Milieu- en kostenbewust algenvrij houden van sportvelden

Algen, mossen een groene aanslag op sportvelden: voor veel sportverenigingen vormen ze een ware plaag. Want een veld dat niet of nauwelijks bespeelbaar is in bepaalde periodes, daar zit geen enkele club op te wachten. Daarbij komt dat goed onderhoud belangrijk is voor een langere levensduur van het veld.

Addy Snoeren, Voorman Sportparken bij de gemeente Oisterwijk, vond een innovatieve oplossing voor het algenprobleem bij AlgaVelan. “Sinds wij vorig jaar om de paar weken AlgaVelan op de kunstgrasvelden van de hockeyvereniging spuiten hebben we geen last meer van algen. Het is een 100% natuurlijk product, waarmee we aanzienlijk goedkoper uit zijn dan toen we nog de reguliere (chemische) bestrijdingsmiddelen gebruikten. Ook de hockeyclub is gebaat bij deze nieuwe oplossing. We hebben geen klachten meer ontvangen over uitglijdende spelers en hebben geen velden meer hoeven sluiten in verband met gladheid.”

Speciaal voor toepassing op kunstgras sportvelden en gravelbanen heeft AlgaVelan MO5 Sport ontwikkeld. Dit mengsel van micro-organismen zorgt voor versnelde afbraak van organische stoffen in vochtige omstandigheden. Door regelmatige dosering van MO5 Sport wordt ook de nieuwe aanvoer van organische vervuiling snel omgezet. Dat betekent dat MO5 Sport ook een preventieve werking heeft. Het gebruik van biociden, waterstofperoxide, zout of andere milieubelastende stoffen is niet meer nodig bij gebruik van MO5 Sport. Het product is veilig voor de omgeving en voor diegenen die ermee moeten werken.

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vrachtwagen.

    Top