SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) zet zich al 40 jaar als kennispartner en verbinder in voor een gezond en veerkrachtig Brabant. We werken samen met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn en bedrijfsleven aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur. Met als doel zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en zo ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Maar wat houdt dat dan concreet in, wat doen we dan zoal? Deze kaart toont een greep uit de projecten en opdrachten die onze ervaren professionals de afgelopen periode hebben uitgevoerd voor Brabantse gemeenten en sportverenigingen.