Gemeente Vught over de waarde van sport

“Het liefst zie ik dat op elke Vughtse basisschool de gymlessen worden gegeven door professionele sportdocenten”

In deze rubriek delen Brabantse gemeenten hun kijk op de toegevoegde waarde van sport en bewegen. Deze keer beantwoord wethouder Toine van de Ven van de gemeente Vught vragen over het sport- en beweegbeleid van zijn gemeente. Hij vertelt onder meer over de drie sportspeerpunten uit het coalitieakkoord die dit jaar gerealiseerd gaan worden en over de toegevoegde waarde van de buurtsportcoaches van Move Vught.

Wethouder Toine van de Ven (midden) bij de onthulling van de eerste IpItup-beweegbank van Nederland in Vught.

Sport- en beweegbeleid Vught: investeren in goede voorzieningen

Vught kent een rijk verenigingsleven met vele sportverenigingen. De gemeente wil deze verenigingen ondersteunen met goede voorzieningen. Daar is de afgelopen jaren dan ook flink in geïnvesteerd.

In samenhang met het onderwijsbeleid zijn er nieuwe binnensportaccommodaties gerealiseerd nabij scholen in Vught-Noord, bij Elzenburg en bij de Martinihal. Daarbij is specifiek rekening gehouden met gebruikers. Zo is er een (semi)permanente opstelling voor turnen gerealiseerd en is bij de inrichting van de nieuwe hal bij Elzenburg specifiek rekening gehouden met de basketbalvereniging. Voor de binnensport en het onderwijs is daarmee de noodzakelijke ruimte grotendeels op orde. Natuurlijk zijn er nog wel wensen. Zo is er de wens van zwemverenigingen om extra zwemwater na sluiting van het bad op het GGZ-terrein.

Voor de buitensportverenigingen zijn er eveneens mooie faciliteiten beschikbaar. Er ligt een prachtige atletiekbaan met een regionale aantrekkingskracht en geschikt voor landelijke en internationale wedstrijden. In sportpark Bergenshuizen wordt gewerkt aan een kwaliteitsimpuls voor het gehele park. Voor voetbalvereniging Zwaluw VFC wordt een plan voor nieuwbouw uitgewerkt samen met de vereniging. Ook voor de buitensport geldt dat er natuurlijk altijd nog wensen zijn, maar dat er een uitstekende basis ligt om volop te sporten.

Par exemple, une pilule appelée Norco-A qui est une pilule contenant un médicament appelé Viagra. Une petite note avant de savoir combien de temps dure le ou acheter cialis en toute confiance, je suggère de vérifier: comment et quand nous pouvons avoir des érections, car cela peut être une condition difficile à avoir! Il faut environ 4 à 6 semaines pour qu’une érection se forme.

Nu nog geen nieuwe sportnota, wél een pragmatische aanpak met tastbare resultaten

De sportnota van Vught is verouderd en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is grotendeels gerealiseerd. Toch is ervoor gekozen om deze bestuursperiode geen nieuwe sportnota op te stellen, maar om enkele concrete zaken te gaan realiseren. Dat is vooral ingegeven vanuit de korte periode vanwege een herindeling. De focus ligt daarom nu op huurharmonisatie van de binnensportvoorzieningen, de nieuwbouwplannen van Zwaluw VFC en op het versterken van sporten en bewegen in de openbare ruimte. Een pragmatische aanpak om tot tastbare resultaten te komen. Wellicht dat in de volgende bestuursperiode dan weer een nieuwe sportvisie kan worden opgesteld.

Ambities: drie opgaven uit het coalitieakkoord

De drie opgaven uit ons coalitieakkoord wil ik dit jaar realiseren.

Eenduidige huuropbouw en accommodatie Zwaluw VFC
Samen met sportverenigingen wordt de huuropbouw van de verschillende gymzalen en sporthallen kritisch tegen het licht gehouden. De huurprijzen liepen mede vanwege recente investeringen uiteen. De gemeente wil tot een eenduidig en duidelijk tariefstelsel komen, zodat verschillen in prijzen geen reden kunnen zijn om liever wel of niet naar een bepaalde locatie te willen. Een voorstel moet nog dit najaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd, zodat de nieuwe prijzen op 1 januari 2020 ingaan. Daarnaast wordt er een nieuw plan voor Zwaluw VFC uitgewerkt, waarvoor nog voor 1 juli 2019 een convenant getekend moet worden. Hierin worden afspraken gemaakt over de investeringen van de club en van de gemeente en over het onderhoud de komende jaren. Daarna moet zo snel mogelijk de schop in de grond.

Masterplan sport en bewegen in de openbare ruimte
Voor het versterken van het sporten en bewegen in de openbare ruimte volgt er rond de zomer een zogenaamd masterplan. Hieruit moet de samenhang van kansen op verschillende locaties in Vught en Cromvoirt blijken. Want natuurlijk zijn er al mooie initiatieven zoals beweegtoestellen en beweegroutes, maar een samenhangend uitvoeringsprogramma ontbreekt. Dankzij het masterplan hoop ik bestaande initiatieven te verbeteren en met elkaar te verbinden. Zo moeten de routeaanduiding en aanwijzingen op de beweegroutes echt professioneler worden. Dat zijn nu nog geplastificeerde A4-tjes. Ook kunnen er verbindingen worden gemaakt met het beleid op het gebied van speeltuinen. Het liefst zie ik dat speeltuinen niet meer alleen gericht zijn op een bepaalde leeftijd, maar ruimte bieden om te spelen én mensen van diverse leeftijden uitdagen om te bewegen. Als opa en oma met hun kleinkinderen naar de speeltuin gaan, zitten ze niet stil op een bankje maar bewegen ze mee!

Extra capaciteit inzetten voor onderwijs: gymlessen door professionele sportdocenten
Tot slot wil ik de extra capaciteit voor buurtsportcoaches die het rijk beschikbaar stelt graag gaan inzetten voor het onderwijs. Dat is mooi te combineren met de extra middelen om leraren te ontlasten. Het liefst zie ik dat op elke Vughtse basisschool de gymlessen worden gegeven door professionele sportdocenten. In ieder geval willen we daar komend schooljaar met de meeste basisscholen mee starten. Hopelijk volgen de anderen daarna snel.

Samen werken aan het in beweging brengen van verschillende (kwetsbare) doelgroepen

De gemeente Vught richt zich specifiek op het laten sporten van jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Daarvoor wordt samenwerking opgezocht met relevante partijen. Ik ben zelf heel enthousiast over de laagdrempelige activiteiten die worden georganiseerd voor jongeren, al dan niet samen met het onderwijs. Dat we vanaf afgelopen schooljaar Sjors Sportief (en Creatief voor cultuur) hebben ingevoerd, zie ik echt als een grote versterking van het aanbod in Vught. Voor ouderen vind ik de samenwerking met partijen zoals Anders Bezig Zijn en Ouderen Samen van grote waarde. Zo ook de jaarlijkse fittestdag die wordt georganiseerd, waar met verschillende invalshoeken ouderen worden gefaciliteerd om gezond te blijven en te bewegen.

Vught heeft ook veel inwoners met een beperking. Daarom vind ik inclusiviteit en uniek sporten voor Vught heel belangrijk. Dit is een punt waar we denk ik nog veel meer kunnen doen met sport (en cultuur). Natuurlijk wordt er al heel veel gedaan, maar er zijn nog veel kansen. Ik wil heel graag dat we meer werk maken van uniek sporten. Een prachtige voorbeeld vind ik zelf het special voetbalteam van de beide voetbalclubs samen, waar iedereen plek heeft om mee te sporten. En verschillende initiatieven bij de atletiekvereniging bijvoorbeeld met racerunners. Maar ik denk dat juist in het zorgdorp Vught voor meer mensen meer kan.

Mooie initiatieven zie ik ook terug op het gebied van minimabeleid, waar verschillende sportclubs echt proberen om sporten voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te houden. Voor het 2e jaar is er nu alweer een actie om sportkleding in te zamelen om hiermee gezinnen die het financieel lastiger hebben mee te ondersteunen. Steeds meer clubs zie ik ook samenwerken met de coördinator kinderen in armoede en het armoedenetwerk.

Dankzij buurtsportcoaches Move Vught veel prachtige nieuwe initiatieven

Move speelt een heel belangrijke rol om sporten en bewegen voor iedereen in Vught te stimuleren. Dankzij hen kan de gemeente deze doelstelling daadwerkelijk handen en voeten geven. Niet alleen mooie woorden op papier of subsidie verstrekken, maar tijd om daadwerkelijk activiteiten te organiseren of mensen bij elkaar te brengen. Dankzij de buurtsportcoaches van Move zie ik heel veel prachtige nieuwe initiatieven ontstaan, die een meerwaarde hebben naast het sporten bij een vereniging. Activiteiten in de buurt, clinics bij sportverenigingen en scholen, betrokkenheid op allerlei plekken in het dorp. Move Vught heeft zichzelf neergezet als een sterk merk, dat heel snel wint aan naamsbekendheid en daarmee ook effectief Vughtenaren aan het sporten krijgt. Bij het laatste sportcafé heeft Move zichzelf ook nogmaals uitgebreid gepresenteerd aan de aanwezige verenigingen. Eerste reactie uit de zaal was: ‘Doen jullie dat allemaal met z’n drieën?’. Natuurlijk kan dat allemaal dankzij veel stagiaires die bij Move actief zijn, maar het is tekenend voor de brede inzetbaarheid.

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Ster.

    Top