MOVE Vught bestaat uit een team van vijf buurtsportcoaches. Voorheen spraken wij over combinatiefunctionarissen, maar tegenwoordig wordt de nieuwe term buurtsportcoaches gebruikt in de sportwereld.

Jeroen Leenders, Valentine Kortbeek, Mike Wiersema, Bart van de Water en Elise de Keiser zijn de vaste krachten achter MOVE en zij worden ondersteund door 20 stagiaires van het Koning Willem 1 College uit ‘s-Hertogenbosch, het ROC uit Tilburg van de opleidingen Sport&Bewegen en van sportgerelateerde HBO-opleidingen (FONTYS / HAN)

Wat is een buursportcoach?
De buurtsportcoach is de verbinder tussen de sectoren onderwijs, sportverenigingen en de buurt/wijk, waarbij welzijnsorganisaties, zorginstellingen en buitenschoolse opvang/kinderdagverblijf belangrijke samenwerkingspartners zijn.
De buurtsportcoaches creëren op alle mogelijke manieren voorwaarden om te komen tot sportparticipatie, om vervolgens of gelijktijdig de sportparticipatie te stimuleren.

Team van MOVE Vught

Valentine Kortbeek

 

 

 

 

Jeroen Leenders

 

 

 

 


Bart van de Water

 

 

 

 

Mike Wiersema


    JaNee
     

    Ja