MOVE Vught

“Iedereen in de gemeente Vught moet kunnen sporten”, dat is de visie van de gemeente Vught en MOVE Vught. Aangestuurd door gemeente Vught realiseert MOVE Vught een sport- en beweegklimaat waar iedere inwoner van de gemeente Vught aan deel kan nemen, ongeacht enige beperking.

MOVE Vught bestaat uit de drie Buurtsportcoaches, Jeroen Leenders, Valentine Kortbeek en Mike Wiersema. Zij organiseren en ondersteunen allerlei sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast zijn zij actief betrokken bij verschillende werk- en projectgroepen die zich inzetten voor kwatsbare doelgroepen. In hun werkzaamheden worden hierbij ondersteunt door MBO stagiaires ‘Sport en Bewegen’ van het Koning Willem 1 College en door HBO studenten van de Fontys Sporthogeschool.

De pijlers waar MOVE zich in 2019 voor inzet:

  • Het aanbieden van buitenschools sport- en beweegaanbod voor de kinderen van de Vughtse basisscholen
  • Het ondersteunen van sport- en beweeggerelateerde verenigingen en stichtingen
  • Samenwerken met verschillende organisaties om kinderen, die in armoede leven, te betrekken bij het sport- en beweegaanbod in de gemeente Vught
  • Stimuleren van bewegen in de openbare ruimte
  • Samenwerken met verschillende organisaties om volwassenen en kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking te betrekken bij het sport- en beweegaanbod in de gemeente Vught
  • Ondersteuning binnen het bewegingsonderwijs van de basisscholen in de gemeente Vught.
  • MOVE Expertisecentrum

Ben je van mening dat MOVE Vught jou en/of jouw organisatie kan ondersteunen in het realiseren van een nieuw of het behouden van een bestaand sportgerelateerd initiatief, neem dan gerust contact met ons op!