MOVE Vught

“Iedereen in de gemeente Vught moet kunnen sporten”, dat is de visie van de gemeente Vught en MOVE Vught. Aangestuurd door gemeente Vught realiseert MOVE Vught een sport- en beweegklimaat waar iedere inwoner van de gemeente Vught aan deel kan nemen, ongeacht enige beperking.

MOVE Vught bestaat uit vier Buurtsportcoaches, Jeroen Leenders, Valentine Kortbeek, Ricardo Verhees en Mike Wiersema. Zij organiseren en ondersteunen allerlei sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast zijn zij actief betrokken bij verschillende werk- en projectgroepen die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen. In hun werkzaamheden worden hierbij ondersteunt door MBO stagiaires ‘Sport en Bewegen’ van het Koning Willem 1 College en door HBO studenten van de Fontys Sporthogeschool.

De pijlers waar MOVE zich in 2020 voor inzet:

  • Het aanbieden en ondersteunen van buitenschools sport- en beweegaanbod voor de kinderen van de basisscholen in de gemeente Vught
  • Het ondersteunen van sport- en beweeg gerelateerde verenigingen en stichtingen
  • Samenwerken met verschillende organisaties om volwassenen en kinderen, die in armoede leven, te betrekken bij het sport- en beweegaanbod in de gemeente Vught
  • Samenwerken met verschillende organisaties om volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking te betrekken bij het sport- en beweegaanbod in Vught (Uniek Sporten Vught)
  • Samenwerken met verschillende organisaties om ouderen/senioren te betrekken bij het sport- en beweegaanbod in Vught
  • Bewegen in de openbare ruimte
  • Inzet binnen het basisonderwijs
  • MOVE Expertisecentrum

Ben je van mening dat MOVE Vught jou en/of jouw organisatie kan ondersteunen in het realiseren van een nieuw of het behouden van een bestaand sportgerelateerd initiatief, neem dan gerust contact met ons op!