MOVE Vught

“Iedereen in de gemeente Vught moet kunnen sporten”, dat is de visie van de gemeente Vught en MOVE Vught. Aangestuurd door gemeente Vught realiseert MOVE Vught een sport- en beweegklimaat waar iedere inwoner van de gemeente Vught aan deel kan nemen, ongeacht enige beperking.

MOVE Vught bestaat uit vijf Buurtsportcoaches, Jeroen Leenders, Elise de Keiser, Valentine Kortbeek, Bart van de Water en Mike Wiersema. Zij organiseren en ondersteunen allerlei sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast zijn zij actief betrokken bij verschillende werk- en projectgroepen die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen. In hun werkzaamheden worden hierbij ondersteunt door MBO stagiaires ‘Sport en Bewegen’ van het Koning Willem 1 College / ROC en door HBO studenten van de Fontys Sporthogeschool / HAN Nijmegen

Het tot stand komen van de Combinatiefunctie in Vught
Van april tot en met december 2012 hebben Jeroen Leenders, Mike Wiersema en Valentine Kortbeek, als kwartiermakers gefungeerd. Zij hadden als doel te onderzoeken in welke vorm de combinatiefunctie binnen de gemeente Vught gewenst en uitvoerbaar is.
Op 1 januari 2013 zijn de kwartiermakers officieel aangesteld als Combinatiefunctionarissen binnen de gemeente Vught.

MOVE (Maatschappij, Onderwijs, Verenigingen Eén) is de naam waaronder de Combinatiefunctionarissen sinds april 2013 werken. Vanaf september 2017 gebruiken zij voortaan de naam Buurtsportcoach.
MOVE staat voor ‘bewegen’. De buurtsportcoaches willen niet alleen dat er meer wordt bewogen, ze willen ook de maatschappij, het onderwijs en de verenigingen in beweging zetten tot een hogere sportparticipatie van verschillende doelgroepen.

De pijlers waar MOVE zich in 2022 voor inzet:

Ben je van mening dat MOVE Vught jou en/of jouw organisatie kan ondersteunen in het realiseren van een nieuw of het behouden van een bestaand sportgerelateerd initiatief, neem dan gerust contact met ons op!