Stageplek bij MOVE Vught

Veelzijdig en dynamisch

MOVE Vught is een veelzijdige en dynamische leerwerkplek. Dankzij de inzet van stagiairs kunnen wij ruim aanbod creëren aan activiteiten voor verschillende doelgroepen.

Ben jij nieuwsgierig naar een impressie van de stage bij MOVE Vught? Klik dan op het filmpje om een indruk te krijgen

MOVE Vught biedt stageplaatsen aan:
studenten Sport en Bewegen niveau 4
studenten HBO-sportgerelateerde opleidingen

Daarnaast staan wij open voor studenten die een stageplek zoeken vanuit een andere opleiding.
De haalbaarheid van een stageplaats wordt na onderlinge afstemming bepaald. Kijk hier voor mogelijke stageopdrachten.

Ben je een HBO-student en op zoek naar een stageplaats? Neem dan contact met ons op, via het contactformulier of via info@movevught.nl
Indien er stagemogelijkheden zijn, nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek en vandaaruit bekijken we of er een mooie samenwerking in het vooruitzicht is.

 

Ben jij op zoek naar een leuke, leerzame en veelzijdige stageplaats?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

MOVE Vught is als leerwerkplek een fijne en leerzame organisatie om stage te lopen. Je kan je hier optimaal en veelzijdig ontwikkelen. Je werkt met uiteenlopende doelgroepen en je krijgt de kans om te werken aan jouw competenties door middel van het organiseren en/of uitvoeren van verschillende activiteiten en evenementen.

Doelgroepen waar MOVE Vught mee werkt
– Mini’s
– Jeugd
– Jongeren
– Volwassenen
– Senioren
– Mensen met een beperking

Welke eigenschappen moet een stagiair van MOVE Vught bezitten (of bereid zijn om te ontwikkelen):
– Sportief
– Enthousiast
– Leergierig
– Doorzetter
– Harde werker
– Bereid zijn om een stapje meer te doen (i.p.v. een stapje minder)
– Teamplayer

Ben jij nieuwsgierig naar een impressie van de stage bij MOVE Vught? Klik dan op het filmpje om een indruk te krijgen

Stage MBO
MOVE Vught heeft een structurele samenwerking met: Koning Willem 1 College, Sport en Bewegen (BOS) en ROC Tilburg (BOS en Agogiek). Jaarlijks kunnen studenten solliciteren voor een stageplek in hun tweede jaar of derde studiejaar. Indien je twee jaar stage moet lopen vanuit de opleiding, dan is dat ook mogelijk bij MOVE Vught.

Zit jij op een MBO-sportopleiding?
– In het eerste, tweede of derde jaar
– ROC Tilburg, Koning Willem 1 College Den Bosch, Summa College Eindhoven
– Volg je de afstudeerrichting BOS of Agogiek of doe jij iets anders?
Dan kun je een sollicitatie (motivatiebrief + CV + eisen van de opleiding) sturen naar info@movevught.nl
Op basis van je sollicitatie én de mogelijkheden en beschikbare stageplaatsen nodigen we je graag uit voor een gesprek.

Stage HBO
1e en 2e jaar
MOVE Vught heeft een structurele samenwerking met ‘S-PORT ‘s-Hertogenbosch waardoor we jaarlijks stageplekken invullen met studenten van Fontys Sporthogeschool (Sportkunde) 1e en 2e jaars.
3e en 4e jaar
Daarnaast bieden we ook stageplaatsen voor studenten (Sportkunde) 3e en 4e jaars.
Zit jij op de Fontys Sporthogeschool (Eindhoven) of op de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN) en ben jij op zoek naar een uitdagende en leerzame stageplek voor het 3e of 4e leerjaar? Stuur ons dan je motivatiebrief, curriculum vitae (CV) en de eisen van de opleiding naar info@movevught.nl

We bieden de volgende stageopdracht:

MOVE Vught is een organisatie die zich inzet voor veel verschillende doelgroepen. Zij organiseert, ondersteunt en voert verschillende sport- en beweegactiviteiten uit. Samenwerken met partners speelt hierin een belangrijke rol. Voor de uitvoering van de activiteiten zet MOVE Vught stagiairs in van Sport en Bewegen (MBO) en Sportkunde 1e en 2e jaar (HBO).
Jij als 3e of 4e jaars student richt je samen met jouw stagebegeleiders op de dagelijkse coördinatie van het jaarprogramma. Denk hierbij aan het aansturen van stagiairs, het organiseren/ondersteunen van evenementen en het samenwerken met een enthousiast team van buurtsportcoaches en stagiairs om alle activiteiten tot een succes te maken.

Wil jij de uitdaging aangaan om je te ontwikkelen in veelzijdige en dynamische werkomgeving? Wil jij leren organiseren, coördineren en communiceren? Ben jij zelfstandig en ondernemend? Of wil je dat leren? Dan is MOVE Vught de meest geschikte plek voor jou!

Voor meer informatie en ons impressie filmpje ga je naar www.movevught.nl en bezoek onze social mediakanalen (Instagram en Facebook)

Stageopdrachten HBO

Voor jouw opleiding moet jij opdrachten uitvoeren of onderzoek doen. Onderstaand hebben we een aantal onderwerpen/opdrachten die jij bijvoorbeeld bij ons kan uitvoeren/onderzoeken. In overleg zijn andere opdrachten ook mogelijk.

PR en Communicatie
Semester 1 of gedurende het hele jaar
MOVE Vught wil graag jongeren bereiken en betrekken bij het lokaal sportaanbod. Algemeen bekend is dat sportuitval onder jongeren het grootst is en MOVE Vught wil juist om die redenen jongeren betrekken bij sport- en beweegactiviteiten.

Op dit moment loopt er een student van de HAN stage bij MOVE Vught. Zijn onderzoek is gericht om de vraagstelling hoe wij jongeren het beste kunnen bereiken om deel te nemen aan de activiteiten van MOVE Vught.

Graag zouden wij hier een vervolgopdracht aan willen koppelen. Met de vraagstelling “hoe kunnen we de resultaten van het eerdere onderzoek vertalen naar deelname aan (MOVE) activiteiten. Welke adaptatie moet er plaatsvinden om te voldoen aan de wensen en behoeften van de jongeren?

Beweegbeleid woonzorglocaties Vught
Semester 1 of gedurende het hele jaar
In gemeente Vught, wonen veel kwetsbare mensen in woonzorgvormen. Deze mensen hebben hun belemmering afstand tot sport en bewegen. Zij zijn afhankelijk van het sport- en beweegaanbod wat de zorglocatie hen aanbiedt. MOVE Vught wil hier een grotere (ondersteunende) rol in spelen en is benieuwd wat er op dit moment exact gebeurd op de verschillende locaties. Deze inventarisatie moet leiden tot een advies over MOVE de zorglocaties kan ondersteunen, zodat hun bewoners mogelijkheid hebben om voldoende te sporten en bewegen.

Bewegingsonderwijs en bewegen op basisscholen
Semester 1, Semester 2 of gedurende het hele jaar
Sport en bewegen is belangrijk voor alle leeftijden, waarbij de basis wordt gelegd bij het basisschool. Omdat niet alle kinderen deelnemen aan georganiseerd sportaanbod (sportvereniging) is de bassischool bij uitstek de locatie om de kinderen te leren om veelzijdig te bewegen en ze te laten ervaren hoe leuk sport en bewegen is.

1) Het in kaart brengen van de prioriteit van het bewegingsonderwijs en het bewegen in het algemeen op de basisscholen in de gemeente Vught.
Deze analyse vergelijken met landelijke, regionale en lokale interventies ten aanzien van sport, bewegen en gezondheid en de landelijke richtlijnen van het bewegingsonderwijs.

2) Wat zijn belangrijke stakeholders binnen het bewegingsonderwijs én het bewegen in het algemeen op de basisscholen in de omgeving.
Deze analyse vergelijken met de situatie in de gemeente Vught. De student levert een advies rapport op, waarin onder andere de rol van MOVE Vught centraal staat

Openbare Ruimte inzetbaar als beweeglocatie
Semester 1, Semester 2 of gedurende het hele jaar
MOVE Vught staat bekend als organisatie die zich voornamelijk op kinderen en ouderen richt. Zij zijn er ook voor (jong)volwassenen. Uit onderzoek blijkt dat deze doelgroep sport en bewegen ondergeschikt maakt aan werk- en gezinsverplichtingen. Ook voor deze doelgroep is het belangrijk om te (blijven) sporten.

Hoe kan MOVE Vught de openbare, en met name de beweegplekken die daar zijn ingericht, inzetten om deze doelgroep aan het sporten en bewegen te krijgen.

Overige opdrachten
Ben jij heel erg geïnteresseerd in een bepaald onderwerp dat hierboven niet bij staat. Wij zijn altijd bereid om te bekijken of het onderwerp waar jij interesse in hebt / affiniteit mee hebt, past binnen onze organisatie. Vraag het ons!


    JaNee
     

    Ja