MOVE Vught bestaat uit een team van drie buurtsportcoaches. Voorheen spraken wij over combinatiefunctionarissen, maar tegenwoordig wordt de nieuwe term buurtsportcoaches gebruikt in de sportwereld.

Valentine Kortbeek, Jeroen Leenders en Mike Wiersema zijn de vaste krachten achter MOVE en zij worden ondersteund door 15 stagiaires van het Koning Willem 1 College uit ‘s-Hertogenbosch van de opleiding Sport&Bewegen en 2 stagiaires van de Fontys Sporthogeschool.

Het tot stand komen van de Combinatiefunctie in Vught
Van april tot en met december 2012 hebben Jeroen Leenders, Mike Wiersema en Valentine Kortbeek, als kwartiermakers gefungeerd. Zij hadden als doel te onderzoeken in welke vorm de combinatiefunctie binnen de gemeente Vught gewenst en uitvoerbaar is.
Op 1 januari 2013 zijn de kwartiermakers officieel aangesteld als Combinatiefunctionarissen binnen de gemeente Vught.

MOVE (Maatschappij, Onderwijs, Verenigingen Eén) is de naam waaronder de Combinatiefunctionarissen sinds april 2013 werken. Vanaf september 2017 gebruiken zij voortaan de naam Buurtsportcoach.
MOVE staat voor ‘bewegen’. De buurtsportcoaches willen niet alleen dat er meer wordt bewogen, ze willen ook de maatschappij, het onderwijs en de verenigingen in beweging zetten tot een hogere sportparticipatie van verschillende doelgroepen.

Wat is een buursportcoach?
De buurtsportcoach is de verbinder tussen de sectoren onderwijs, sportverenigingen en de buurt/wijk, waarbij welzijnsorganisaties, zorginstellingen en buitenschoolse opvang/kinderdagverblijf belangrijke samenwerkingspartners zijn.
De buurtsportcoaches creëren op alle mogelijke manieren voorwaarden om te komen tot sportparticipatie, om vervolgens of gelijktijdig de sportparticipatie te stimuleren.

 


JaNee
 

Ja