Wij zijn op zoek naar vrijwilligers

MOVE Vught is steeds vaker betrokken bij sport- en beweeginitiatieven waardoor we op zoek zijn naar vrijwilligers. Hieronder staan een aantal “vacatures”. Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie via info@movevught.nl. Uiteraard kun je dit mailadres ook gebruiken om je interesse kenbaar te maken.

Gezonde Combinatie – Rode Rik
Iedere eerste woensdag van de maand vindt de gezonde combinatie plaats bij (wijkpunt) De Rode Rik. Deelnemers moeten zich hiervoor aanmelden. Er wordt gestart met een gezonde lunch die is bereid door vrijwilligers. Daarna gaan de deelnemers onder leiding van een vrijwilliger bewegen.

Wij zijn op zoek naar een beweegvrijwilliger!

 • Iedere eerste woensdag van de maand
 • De Rode Rik (Van Sonstraat 49a, te Vught)
 • 12.00-15.00 uur (beweegactiviteit 13.30-14.30 uur)
 • Begeleiden van de beweegactiviteit
 • Ondersteuning vanuit MOVE Vught op het gebied van beweegroute-info en lesbeschrijvingen

Meer info: Flyer Gezonde Combinatie – De Rode Rik of info@movevught.nl

Gezonde Combinatie – Vlasborch
Iedere tweede zaterdag van de maand vindt de gezonde combinatie plaats bij (wijkpunt) Viso de Vlasborch. Deelnemers moeten zich hiervoor aanmelden. Er wordt gestart met een beweegactiviteit onder leiding van een vrijwilliger. Na afloop kunnen de deelnemers genieten van een heerlijke avondmaaltijd.

Wij zijn op zoek naar een beweegvrijwilliger!

 • Iedere tweede zaterdag van de maand
 • Viso de Vlasborch (Vlasmeersestraat 99, te Vught)
 • 15.00-18.00 uur (beweegactiviteit 15.30-16.30 uur)
 • Begeleiden van de beweegactiviteit
 • Ondersteuning vanuit MOVE Vught op het gebied van beweegroute-info en lesbeschrijvingen

Meer info: Flyer Gezonde Combinatie – De Vlasborch of info@movevught.nl

Walking Football
Samen met Zwaluw VFC organiseren wij Walking Football voor mensen van 60 jaar en ouder.
We starten met een pilot op 20 maart, 27 maart en 3 april. Bij voldoende animo willen we dit wekelijks organiseren.

Wij zijn op zoek naar een beweegvrijwilliger!

 • Woensdagochtend
 • Zwaluw VFC (De Kikvorsch 5, te Vught)
 • 10.15-11.15 uur (kantine geopend van 09.30-12.30 uur)
 • Begeleiden van de voetbaltrainingen voor 60 plussers in het kader van Walking Football
 • Ondersteuning vanuit MOVE Vught en Zwaluw VFC op het gebied van lesinhoud en materialen

Meer info: Flyer Walking Football of info@movevught.nl

Special Voetbal Jeugdteam
In navolging van het succes van het Special Voetbalteam voor volwassenen willen we samen met Real Lunet het Special Voetbalteam voor jeugdleden oprichten. Het team is voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Voor dit team zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Wij zijn op zoek naar een beweegvrijwilliger!

 • Donderdagavond
 • SV Real Lunet (De Kikvorsch 1, te Vught)
 • 18.30-19.30 uur
 • Begeleiden en verzorgen van de trainingen
 • Ondersteuning vanuit MOVE Vught en Zwaluw VFC op het gebied van lesinhoud en materialen

Meer info: Flyer Special Voetbal Jeugd of info@movevught.nl

Sportkleding Weggeefbeurs
Na het succes van de eerste twee edities zijn we ook voornemens om ook volgend jaar wederom de Sportkleding Weggeefbeurs te organiseren.
Zoals de naam al verklapt, geven we sportkleding weg.
Voor en tijdens de zomervakantie zamelen we sportkleding en sportattributen in. Na de zomervakantie (aanvang sportseizoen) organiseren we een Weggeefbeurs waarbij mensen die dat nodig hebben de spullen kunnen meenemen.
Mensen die in een financieel mindere situatie verkeren krijgen een special VIP-uitnodiging. Daarnaast krijgen ook overige geïnteresseerden uit gemeente Vught de kans om sportkleding uit te zoeken.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die:

 • De kledingbakken kunnen legen op de locaties waar deze geplaatst zijn
 • Aanwezig bij één of meerdere uitzoekmomenten
 • Aanwezig tijdens het Kledingmarkt Weggeefbeurs (datum nader te bepalen)

Als je ons ergens bij kunt helpen stellen wij dat zeer op prijs!

Meer info info@movevught.nl


JaNee
 

Ja