Waarom sportverenigingen baat hebben bij een goede procesbegeleider

Veranderende samenleving

Veel sportverenigingen zijn ‘in beweging’. Niet alleen letterlijk, ook figuurlijk. De samenleving verandert in rap tempo en verenigingen moeten meebewegen om toekomstbestendig te blijven. Maar hoe zorg je er nu voor dat jouw sportvereniging ook over 10 jaar nog goed functioneert?

Vitale sportverenigingen

Vitale sportverenigingen zijn verenigingen die zich niet alleen bezighouden met hun primaire taak zoals het organiseren van trainingen, wedstrijden en toernooien. Vitale verenigingen hebben ook oog voor de toekomst en voor hun omgeving. Met een doorlopend activiteitenaanbod. Die naast het welzijn van hun (potentiële) leden ook een bijdrage leveren aan het welzijn van de bewoners in de wijk (of dorp/stad), inclusief bijzondere doelgroepen. Sport als middel om andere (maatschappelijke) doelen binnen de gemeente, wijk, kern of in de directe (leef-)omgeving te realiseren.

Welke rol speelt SSNB hierbij?

SSNB ondersteunt sportbestuurders die de ambitie hebben om een vitale sportvereniging te worden of te blijven. Maar ook bij andere (sporttak overstijgende) trajecten begeleiden we verenigingen, bijvoorbeeld op het gebied van bestuurlijke vernieuwing, gezamenlijk sportaanbod, communicatie, samenwerking of fusie, privatisering en accommodatievraagstukken. Door onze jarenlange ervaring met sportverenigingen kennen we de dynamiek van het verenigingswezen en spreken we de juiste taal. Daar waar wenselijk bieden we, naast de puur faciliterende rol, ook inhoudelijk toegevoegde waarde. Als niet direct belanghebbende vervullen we een onafhankelijke rol. En we hebben een interessant netwerk dat we, daar waar nodig, graag inzetten.

Verenigingsondersteuning door Rabobank i.s.m. NOC*NSF

Het verenigingsleven is belangrijk voor de maatschappij. Verenigingen versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang. Rabobank staat midden in de samenleving en draagt daarom graag bij aan de ontwikkeling ervan. Dat doen ze onder andere met hun sponsoractiviteiten in de sport en in de culturele sector in samenwerking met onder meer NOC*NSF en Kunstbende. Deze partijen leveren inhoudelijke kennis en voor begeleiding de benodigde menskracht om de ambities van de verenigingen, en daarmee van de bank, de gemeente en de lokale omgeving, te realiseren.

SSNB werkt nauw samen met NOC*NSF en vervult voor deze sportkoepel onder andere de rol van regionaal verbinder in de provincie Brabant. De regionale verbinders van SSNB worden tevens regelmatig ingezet als procesbegeleider. Inmiddels zijn we betrokken bij Rabobank trajecten in De Kempen, Hart van Brabant, Hart van De Meierij, Helmond, Land van Cuijk en Maasduinen en Uden Veghel.

Back2Basics

Back2Basics is een netwerk c.q. platform dat gelooft in de waardevolle rol die de sport en haar verenigingen spelen en de positieve impact die ze hebben op mensen en op de samenleving als geheel. Het vanuit een intrinsieke motivatie je verenigen met anderen vormt het hart van onze vitale samenleving en verdient alle steun. Daarbij gelooft zij dat die steun alleen maar duurzaam effect heeft als de vereniging geholpen wordt in haar zelf organiserend en lerend vermogen.

Back2Basics helpt, verbindt en begeleidt mensen en sportverenigingen en wil voortdurend leren en meer weten van het verenigen en de sportvereniging. Dat doen zij door geselecteerde professionals uit een zorgvuldig opgezet B2B-netwerk als procesbegeleiders te koppelen aan sportverenigingen. Als onderdeel van het partnership tussen Back2Basics en SSNB, worden de procesbegeleiders van SSNB via dat platform ingezet. Om kwaliteit te kunnen garanderen worden de procesbegeleiders zorgvuldig gescreend. Door middel van onderzoek en scholing zorgt Back2Basics voor continue stimulans en groei van hun procesbegeleiders.

Meer informatie, neem vrijblijvend contact op

Ken je als bestuurder of beleidsmedewerker sport binnen je gemeente een vereniging die hulp kan gebruiken en/of ondersteuning wenst bij het vervullen van bijvoorbeeld de maatschappelijke rol? Ben je zelf verenigingsbestuurder en denk je dat je gebaat bent bij onafhankelijke begeleiding? Of ben je geïnteresseerd in de verschillende mogelijkheden op het gebied van procesbegeleiding? Neem dan contact op met ons op. Ik, of één van mijn collega’s, licht de verschillende mogelijkheden graag toe.

Miriam van Moll, Regio coördinator SSNB

23 mei 2018

Miriam van Moll Regiocoördinator Zuidoost Brabant
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Ster.

    Top