Verduurzamen van een sportaccommodatie geen ingewikkelde klus!

Waarom het verduurzamen van een sportaccommodatie geen ingewikkelde klus hoeft te zijn…

Verenigingsbestuurders

Met hart en ziel volbrengen verenigingsbestuurders de taken die van hen worden verwacht. Daarnaast besteden ze aandacht aan nieuwe, relevante thema’s die ook nog eens op hun bordje belanden. Denk aan bijvoorbeeld maatschappelijke betrokkenheid, gezonde voeding (de gezonde keuze) en een veilig sportklimaat. Gelukkig voelen ze zich vaak gesteund door vele vrijwilligers, die hen op uiteenlopende vlakken met passie bijstaan. Niettemin komt het regelmatig voor dat zaken die veel tijd en specifieke aandacht behoeven, op de lange baan worden geschoven. Het leven bestaat immers uit keuzes maken!

Duurzaamheid is ‘hot’

Een thema dat op dit moment ‘hot’ is, is duurzaamheid. Het terugdringen van het energieverbruik op sportaccommodaties staat steeds vaker op de agenda van gemeenten. Door ontwikkelingen als privatisering en met de komst van subsidieregelingen, worden verenigingen hierop uitgedaagd. Hetzelfde geldt voor maatregelen om aanvullende besparingen te realiseren op bijvoorbeeld onderhoud-, schoonmaak- of inkoopkosten.

Energiescan

De praktijk laat zien dat steeds meer gemeenten de verenigingen de helpende hand bieden. Ze doen dit door inzicht te geven in duurzame mogelijkheden voor de betreffende accommodatie. Voor dit inzicht laten gemeenten energiescans uitvoeren. Door de financiering van deze scan op zich te nemen, probeert de gemeente de eerste drempels bij verenigingen weg te nemen. Zodat ze daadwerkelijk met duurzaamheid aan de slag gaan.

Procesbegeleiding

Het advies dat voortvloeit uit de energiescan biedt goed inzicht. Echter, vaak is er onvoldoende aanleiding voor een vereniging om er direct mee aan de slag te gaan. De gevraagde tijd en kennis ontbreekt in veel gevallen. Zeker wanneer er gekeken wordt naar grotere maatregelen, vormt de benodigde financiering een extra obstakel. Met ondersteuning en goede begeleiding weten de verenigingen deze stappen vaak wel te zetten.

Aan de slag

Tijdens de gesprekken met de verenigingsbestuurders, of de door hen vooruitgeschoven posten, merken we vaak dat het enthousiasme om aan de slag te gaan, allengs groeit. Want naast het laten uitvoeren van dure maatregelen, kunnen ze vaak al direct aan de slag met ‘laaghangend fruit’. En gelukkig zijn er steeds meer verenigingen die het als hun maatschappelijke plicht zien om ook op dit vlak het balletje te laten rollen.

Rol SSNB

Het is dus allemaal een kwestie van focus. Wij zorgen ervoor dat de vereniging de stappen maakt die nodig zijn om het energieverbruik drastisch terug te dringen. Door persoonlijke aandacht. Door het creëren van urgentie. En door het ter beschikking stellen van ons netwerk daar waar nodig. Ook als het gaat om financieringsmogelijkheden. Wij spreken de taal van de verenigingen en als niet direct belanghebbende spelen we een onafhankelijke rol.

Hoezo is het verduurzamen van je sportaccommodatie een ingewikkelde klus…

SSNB vervult inmiddels in 18 Brabantse gemeenten, zowel groot als klein en zowel stedelijk als landelijk, de rol van procesbegeleider bij het verduurzamen van sportaccommodaties. In 11 gemeenten als hoofdverantwoordelijke en daarmee als eerste aanspreekpunt. In 7 gemeenten in Hart van Brabant in opdracht van de provincie Noord-Brabant en in samenwerking met Stichting MOED.

Miriam van Moll Regiocoördinator Zuidoost Brabant
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Boom.

    Top