Een interview met Marlou Rikkert, Buurtsportcoach in Gemeente Geertruidenberg

Door het hele land is er deze week extra aandacht voor thema Eenzaamheid. De buurtsportcoaches van SSNB besteden op meerdere locaties het hele jaar door aandacht aan dit thema. Marlou Rikkert, buurtsportcoach van SSNB bij Gemeente Geertruidenberg vertelt hoe zij senioren in beweging krijgt en daardoor de eenzaamheid tegen gaat.

Marlou vertelt: “We organiseren wekelijks ‘Beweegpunten’ voor senioren in de drie kernen van Geertruidenberg (Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg). De buurtsportcoaches gaan met senioren lekker de buitenlucht in of organiseren een sportieve activiteit in een van de buurthuizen hier in de gemeente. Er komen allerlei oefeningen aan bod die een bijdrage leveren aan de fysieke, maar ook de mentale gezondheid. Bij de verschillende beweegpunten zijn inmiddels hechte vriendschappen ontstaan en daarom verdient deze leuke activiteit wat extra aandacht tijdens deze week.”

Maar niet alleen ‘Beweegpunten’ blijken succesvol tegen eenzaamheid, ook de ‘Beweegtour’ die in de Gemeente Geertruidenberg wordt georganiseerd is een groot succes. Marlou vertelt enthousiast verder: “Bij de ‘Beweegtour’ gaan we zelf naar de locaties toe, denk aan buurthuizen en verzorgingstehuizen. Tijdens het wekelijkse koffie-uurtje brengen we de mensen lekker in beweging. Dat is ideaal voor senioren die zelf niet naar een beweegpunt kunnen komen. Zo kunnen ze toch heel laagdrempelig lekker in beweging komen.”

Onlangs heeft Marlou haar opleiding Social Work bij Avans Hogeschool afgerond. Deze studie heeft er voor Marlou voor gezorgd dat zich heeft kunnen ontwikkelen tot een breed inzetbare professional in het sociaal domein. Ze helpt mensen nu niet alleen met sport en beweging, maar ook om ze zo zelfstandig mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij. Marlou vertelt: “Ik merkte dat er veel meer achter zit bij mensen die een kopje koffie komen drinken in een buurthuis. Ik probeer dus nu om het gesprek met de senioren voor of na de beweegactiviteit aan te gaan om te kijken wat er speelt. Zo kan ik ze niet alleen helpen met sporten en bewegen maar ook op allerlei andere vlakken.”

Bij de vraag of Marlou nog tips heeft voor andere gemeenten, vertelt ze: “het is heel belangrijk om niet alleen als sportcoach gezien te worden, maar dat je als buurtsportcoach ook juist investeert in het bakje koffie na de beweegsessie, de individuele gesprekken, een korte vragenlijst die je op kan stellen of een bepaalde gesprekstechniek die je in kan zetten tijdens een gesprek. Dit om zo meer te weten te komen wat er bij de senioren speelt. Daarnaast proberen we steeds nieuwe mensen deel te laten nemen aan onze activiteiten, door bijvoorbeeld huisbezoeken of via advertenties in lokale krantjes.”

Marlou begint enthousiast te vertellen als haar de vraag wordt gesteld of ze nog een mooi voorbeeld heeft over iemand die ze heeft kunnen helpen: “De beweegpunten hebben vanwege Corona een tijdje stil gelegen. In die tijd heb ik vaak telefonisch contact gehad met de senioren om te horen hoe het met ze ging. Want we hebben gemerkt dat de senioren zowel geestelijk als lichamelijk veel hebben moeten inleveren in de Coronatijd. Zo kwam ik in contact met een alleenstaande mevrouw die heel blij was dat het weer mogelijk was om naar het beweegpunt te komen. Niet alleen voor haar beweging maar ook om met andere mensen in contact te komen. Ze heeft inmiddels iemand ontmoet waar ze bevriend mee is geworden. De dames zien elkaar nu 2x in de week zien voor een gezellig bakje koffie. Dat is toch geweldig! Dat is precies ons doel, mensen met elkaar in beweging maar ook met elkaar in contact brengen.”

Wil je meer weten over week tegen Eenzaamheid?

Kijk dan een op www.eentegeneenzaamheid.nl.