Veelzijdig bewegen op jonge leeftijd
Sport en bewegen is belangrijk. En het is nog belangrijker om daar op jonge leeftijd mee te beginnen.
Bij kleuters die veelzijdig bewegen worden de fysieke en mentale gezondheid, de motoriek, de sociale ontwikkeling  en de cognitieve ontwikkeling op een positieve manier beïnvloed. De uitdrukking “met de paplepel ingegoten” is ook zeker hier van toepassing. Door de kinderen op jonge leeftijd te laten ervaren hoe leuk het is om te sporten en te bewegen vergroot de kans dat ze dit hun leven lang blijven doen: een leven lang actief.
Tijdens de lessen Kleutersport gaan we uit van de “schijf van 10” (Athletic Skills Model) en de “12 leerlijnen” (Basisdocument Bewegingsonderwijs). We werken toe naar de criteria van het Nijntje Beweegdiploma (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) en richten onze lessen in met de “Beweegkaarten Kleuters” (MOVE Vught) en het “Lesplan Kleuters” (Prins Hendrik).

Samenwerkingsverband
Kleutersport is een project dat is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Vughtse Sportclub Prins Hendrik en MOVE Vught.

Prins Hendrik
De Vughtse Sportclub Prins Hendrik biedt al sinds mensenheugenis Peuter- en Kleutergym aan. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen bij Prins Hendrik zelfstandig in groep sporten en bewegen onder deskundige begeleiding.

MOVE Vught
MOVE Vught heeft zich in de beginperiode enkel gericht op de doelgroep “basisschool” (groep 3 t/m 8). Na een aantal jaar heeft MOVE het aantal doelgroepen uitgebreid met onder andere groep 1-2 en jonger.
MOVE heeft het Lesplan voor Kleuters (met beweegkaarten) ontwikkeld voor het basisonderwijs in de gemeente Vught. Kleutersport wordt het tweede grote project op het gebied van kleuters.

Hiermee streeft MOVE onder andere de volgende doelstellingen na:

  • Ondersteunen en stimuleren van sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen
  • Sportoriëntatie
  • Verenigingsondersteuning

Kleutersport
Prins Hendrik en MOVE Vught bieden in gezamenlijkheid Kleutersport aan. Tijdens de lessen kleutersport, die gebaseerd zijn op een duidelijke visie en doelstellingen, kunnen kinderen tijdens een cyclus van 15 lessen het Nijntje Beweegdiploma behalen.
Na afloop van de cyclus ontvangt het kind een vrijblijvend persoonlijk advies over passend sport- en beweegaanbod.

Doelgroep
Jongens en meisjes uit groep 1 en 2 van de basisschool.

Nijntje Beweegdiploma
De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) heeft een aantal jaar geleden het Nijntje Beweegdiploma geïntroduceerd. Aangesloten instanties kunnen, na het behalen van het keurmerk, het Nijntje Beweegdiploma afgeven. PH heeft het keurmerk behaald en mag het beweegdiploma afgeven.
Het Nijntje Beweegdiploma bestaat uit diploma 1 en diploma 2.
Gedurende de hele cyclus wordt de ontwikkeling van het kind gevolgd. De diplomales is het feestelijke moment dat het Nijntje Beweegdiploma aan de kinderen wordt uitgereikt.

Planning
Prins Hendrik en MOVE bieden het Nijntje Beweegdiploma aan in een cyclus van 15 weken.
(dag 1 t/m 14 les, dag 15 diploma-les).
De cyclus van 15 weken wordt 2x per schooljaar aangeboden.

Cyclus 1 (vervolg):
Januari: 19,26
Februari 02 (diplomales)

Cyclus 2:
Februari: 09, 16, 23
Maart: 09, 16, 23, 30
April: 06, 13
Mei: 11, 18
Juni: 01, 08, 15, 22 (diplomales)

Er zijn twee lessen. Kinderen kunnen deelnemen aan één van de twee lesuren:
14.30-15.20 uur – Diploma 1 en Diploma 2
15.30-16.20 uur – Diploma 1 en Diploma 2

Deelnemersgeld
Het deelnemersgeld voor de cyclus van 15 weken bedraagt € 70,-
Hiervoor wordt een factuur gestuurd die voor aanvang van de 4e les voldaan dient te zijn.
Betaling geschiedt alleen per bank.

Inschrijven
Inschrijven gebeurd via Vught Beweegt.
Klik hier om in te schrijven:
Inschrijven cyclus 2 (14.30-15.20 uur) – Diploma 1
Inschrijven cyclus 2 (15.30-16.20 uur) – Diploma 1

Deelnemers van cyclus 1 krijgen per mail de inschrijflink om deel te nemen aan cyclus 2 – Diploma 2

Vervolgmogelijkheden na Kleutersport
Na de eerste cyclus (diploma 1) kunnen deelnemers beslissen of zij ook deel willen nemen aan de volgende cyclus (diploma 2).
Na ieder diploma krijgen de deelnemers een advies mee over de sportmogelijkheden die er zijn binnen gemeente Vught. We stimuleren kinderen om lid te worden van een sportvereniging. Middels het advies proberen we de kinderen en ouders te adviseren naar aanleiding van onze bevindingen die wij hebben opgedaan tijdens de cyclus.
Per les zijn er een maximum aantal plaatsen beschikbaar. Het streven is om kinderen tijdens  hetzelfde lesuur, in een volgende cyclus, diploma 2 te laten behalen.

Veel gestelde vragen
Klik HIER voor een overzicht van de veel gestelde vragen.


    JaNee
     

    Ja