MOVE Vught

“Iedereen in de gemeente Vught moet kunnen sporten”, dat is de visie van de gemeente Vught en MOVE Vught. Aangestuurd door gemeente Vught realiseert MOVE Vught een sport- en beweegklimaat waar iedere inwoner van de gemeente Vught aan deel kan nemen, ongeacht financiële, lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

MOVE Vught bestaat uit de drie Buurtsportcoaches, Jeroen Leenders, Valentine Kortbeek en Mike Wiersema. Zij organiseren en ondersteunen allerlei sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast zijn zij actief betrokken bij verschillende werk- en projectgroepen die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen. In hun werkzaamheden worden hierbij ondersteunt door MBO stagiaires ‘Sport en Bewegen’ van het Koning Willem 1 College en waar mogelijk HBO studenten van de Fontys Sporthogeschool.

De pijlers waar MOVE zich in 2019 voor inzet:

  • Het aanbieden van buitenschools sport- en beweegaanbod voor de kinderen van de Vughtse basisscholen
  • Het ondersteunen van sport- en beweeggerelateerde verenigingen en stichtingen
  • Samenwerken met verschillende organisaties om kinderen, die in armoede leven, te betrekken bij het sport- en beweegaanbod in de gemeente Vught
  • Samenwerken met verschillende organisaties om volwassenen en kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking te betrekken bij het sport- en beweegaanbod in de gemeente Vught
  • Ondersteuning binnen het bewegingsonderwijs van de basisscholen in de gemeente Vught.
  • MOVE Expertisecentrum

Ben je van mening dat MOVE Vught jou en/of jouw organisatie kan ondersteunen in het realiseren van een nieuw of het behouden van een bestaand sportgerelateerd initiatief, neem dan gerust contact met ons op!