Vughts Sportcafé

Het Sportcafé is een samenwerking tussen MOVE Vught en Vught Voor Elkaar (Welzijn Vught). Door de handen ineen te slaan hebben we een grotere bereik en kunnen we interessante workshops aanbieden voor bestuursleden, commissieleden, trainers en geïnteresseerden. Daarnaast willen we de samenwerking stimuleren met ander sectoren die interesse of raakvlakken hebben met Sport en Bewegen, zoals zorg- en welzijnsorganisaties.

Wanneer 
Vrijdag 15 maart 2019

Locatie
Raadhuis Vught
Leeuwensteinplein 5, te Vught

Programma
19.00 uur Inloop
19.15 uur Opening Wethouder Toine van de Ven
19.20 uur Opening MOVE Vught
19.45 uur Workshopronde 1
20.45 uur Workshopronde 2
21.30 uur Netwerkborrel
22.30 uur Afsluiting

Aanmelden
Schrijf je hier in

Workshops
Workshopronde 1
– Multifunctioneel gebruikt (sport)accommodatie
– Omgaan met gedragsproblematiek in de training
– Hoe werf je nieuwe vrijwilligers
– Succesvolle communicatie voor sportverenigingen

Workshopronde 2
– Meetingpoint voor sportbestuurders
– Hoe ga jij (trainer/coach) om met het Veilig Sportklimaat
– Uniek Sporten in Vught
– Omgaan met gedragsproblematiek in de training
– Succesvolle communicatie voor sportverenigingen

Omschrijving workshops

Multifunctioneel gebruikt (sport)accommodatie
Ook een sportaccommodatie kent piek- en daluren. Er zijn verenigingen of organisaties met eigen sportaccommodaties en uiteraard verenigingen of organisaties die dat niet hebben. Zijn er samenwerkingsmogelijkheden waarbij deze verenigingen of organisaties elkaar vinden?
Daarnaast zijn er organisaties die in bezig zijn van een eigen accommodatie (bv. fysiotherapeuten) maar die juist op zoek zijn naar deeltijd gebruik van een sportaccommodatie. Deze sportieve en beweegrijke omgeving zorgt voor tal van mogelijkheden en biedt zowel patiënt als therapeut een positieve beleving.
Rob Janssen, voormalig voorzitter Prins Hendrik / voorzitter Jeugd- en Jongerencentrum “Elzenburg”

Omgaan met gedragsproblematiek in de training 
Heb jij een kind (of kinderen) in je groep die zich anders gedragen dan de meeste kinderen? Vind jij het lastig hoe je daar het beste mee om kan gaan?
In deze workshop wordt achtergrondinformatie gegeven over de verschillende gedragsproblematieken zodat er meer inzichten ontstaan
Daarnaast kun jij jouw uitdagingen, binnen jouw trainingen, bespreekbaar maken, zodat de gespreksleider én de overige deelnemers vanuit hun expertise en ervaringen jou kunnen voorzien van tips en tools.
Jeroen van de Meer, psychomotorisch therapeut

Succesvolle communicatie voor sportverenigingen
Centraal in deze workshop staat de vraag hoe je gericht communicatiemiddelen in kunt zetten om de binding en interactie met je doelgroepen (intern en extern) te bevorderen. Op basis van een aantal stellingen gaan we samen in gesprek over succesfactoren en valkuilen op het gebied van verenigingscommunicatie. De kansen en mogelijkheden van online en social media zullen uitgebreid aan bod komen op basis van praktijkvoorbeelden.
Evelien Lucius
, Communicatie coördinator bij Sportservice Noord-Brabant (SSNB)
Demis van Doorn, bestuurslid communicatie Prins Hendrik

Hoe werf je nieuwe vrijwilligers
Vrijwilligers werven wordt steeds lastiger, ze komen niet meer vanzelf aankloppen. Tijden veranderen en de vrijwilliger verandert mee. Hoe moet je daar als vereniging mee omgaan? Anders denken en een andere aanpak bij het werven van vrijwilligers, zodat je meer/beter resultaat boekt.
In deze workshop gan we een eerste stap zetten om het wervingsbeleid rondom vrijwilligers vorm te geven. Dit doen we aan de hand van zowel theorie als het delen van ervaringen met elkaar.
Ancke Sikkers, Vught voor Elkaar (Welzijn Vught)

Meetingpoint voor Sportbestuurders
(Geen workshopleider aanwezig)

Ben je een sportbestuurder? Wil je jouw uitdagingen eens voorleggen aan collega-bestuurders van andere verenigingen om te luisteren naar hun beleving, advies en/of ervaring? Of ben je op zoek naar samenwerkingspartners? Dan moet je zeker aansluiten bij het ‘Meetingpoint voor sportbestuurders’. In een informele setting ga je met elkaar in gesprek. Het is geen workshop met een workshopleider, hier bepaal je zelf het onderwerp en kies je zelf je gesprekspartner.
Gastheer: Jeroen Leenders, Buurtsportcoach MOVE Vught

Hoe ga jij (trainer/coach) om met het Veilig Sportklimaat
Wat kan jij als trainer doen in het kader van Veilig Sportklimaat? En wat houdt Veilig Sportklimaat in? In deze workshop een korte uitleg over Veilig Sportklimaat. Ook krijg je handvatten hoe je als trainer/coach om kan gaan en kinderen op een veilige manier kan laten sporten.
Ancke Sikkers, Vught voor Elkaar (Welzijn Vught)

Uniek Sporten in Vught
Verschillende verenigingen willen sportactiviteiten aanbieden voor mensen met een beperking, maar hoe start je zo’n groep op? Welke doelgroepen kies je en hoe bereik je de doelgroep? Kunnen ergens ondersteuning krijgen?
Die laatste vraag kunnen we direct beantwoorden. Ondersteuning is er vanuit Uniek Sporten en MOVE Vught. Wil jij weten hoe deze ondersteuning eruit ziet? Kom dan naar deze interactieve bijeenkomst en laat je informeren en de mogelijkheden.
Luc van Eerd.  consulent Sport en Bewegen mensen met een beperking
Valentine Kortbeek, Buurtsportcoach MOVE Vught

 

 

 

 

 

 

 


JaNee
 

Ja