Vughts Sportcafé

Op woensdagavond 18 mei organiseren wij weer het Vughtse Sportcafé.
In het vorige Sportcafé hebben we stil gestaan bij het Vughtse Sportakkoord en ledenwerving/ledenbinding. Ondertussen zijn we al bijna een jaar verder en is er alweer veel gebeurd. Wij zijn verheugd dat we jou woensdagavond 18 mei weer mogen verwelkomen.
Tijdens deze avond hebben we het officiële tekenmoment van het Vughtse Sportakkoord.
MOVE wil jou graag bijpraten over nieuwe ontwikkelingen rondom het volwassenenfonds en over Vught Beweegt.
Daarna hebben we vier interessante themasessies en we sluiten af met een inspirerend en interactief verhaal van Astrid Cevaal (NOC*NSF) over de toekomst van vrijwilligers en betaalde krachten binnen een vereniging.

Deze avond is voor alle geïnteresseerden, bestuurders, trainers, commissieleden en niet te vergeten betrokken ouders/vrijwilligers. Niet alleen vanuit de sport zijn jullie welkom, maar zeker ook vanuit onderwijs, welzijn of zorg. Sport en bewegen verbindt namelijk!
Stuur alsjeblieft de uitnodiging door naar andere geïnteresseerden!

Meer informatie over de themasessies volgt hieronder en daarna kun jij je via de button aanmelden.

Datum: woensdag 18 mei
Ontvangst: 19.15 uur
Opening door onze wethouder sport, Yvonne Vos: 19.30 uur
Locatie: Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg, Lidwinastraat 12C in Vught

Themasessie 1: Clubkadercoaching
Voor wie: trainers, technische commissieleden, trainerscoördinatoren, bestuursleden

Elke sporter begint met een sport om dat hij of zij dit ‘leuk’ vindt. Om te bevorderen dat sporters met plezier (blijven) voetballen en gedreven zijn om zich te ontwikkelen is het van groot belang om de intrinsieke motivatie blijvend te stimuleren. De trainers spelen daarbij een doorslaggevende rol. Zij bepalen simpel gezegd hoeveel plezier sporters beleven tijdens een training en wedstrijd. Dit vraagt om trainers en coaches, die niet alleen sportinhoudelijk verstand van zaken hebben, maar juist ook in pedagogisch-didactisch opzicht bekwaam zijn.
De clubkadercoach helpt bij het begeleiden en opleiden van trainers en coaches. Hij heeft daarin een belangrijke taak in het verhogen van het sportplezier bij de trainers en de sporters door de trainers te helpen bij het creëren van een positieve sfeer die voor alle sporters plezier en uitdaging biedt. Hoe kun je sporters blijven uitdagen en ontwikkelen? Hoe kun je omgaan met sporters die een training verstoren? Kortom hoe krijg jij als trainer jouw sporters de kant op die jij voor ogen hebt?

Themasessie 2: Hoe inclusief is jouw vereniging/organisatie?
Voor wie: bestuursleden, commissieleden, trainers, sporters, welzijnsorganisaties, zorgpartners en vrijwilligers

Helaas voelt niet iedereen zich welkom in de sport.
Als sportaanbieder kun je hier iets aan doen! Je kunt ervoor zorgen dat bij jouw club, vereniging of organisatie iedereen zich welkom voelt. Door drempels weg te nemen zorg je dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. In deze sessie gaan we kijken hoe inclusief jouw vereniging is, welke stappen je zou kunnen nemen zodat iedereen zich welkom voelt bij jouw vereniging en we gaan met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Inclusief sporten en bewegen is ook een thema binnen het Vughtse Sportakkoord, dus ook hier zullen we het e.e.a. over toelichten.

Themasessie 3: Veranderende wet bestuur en toezicht rechtpersonen
Voor wie: bestuursleden, juridische betrokkenen/leden binnen jouw sportvereniging

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) voor verenigingen en stichtingen van kracht. Bescherm jouw vereniging én jouw bestuurders en bereid je goed voor. Deze nieuwe wet is bedoeld om bestuurlijke misstanden te voorkomen en/of aan te pakken en geldt ook voor sportverenigingen. Het Juridisch Sportloket helpt sportverenigingen graag bij de voorbereiding op deze wet, zodat ook zij straks hun vereniging én bestuurders optimaal beschermen.
Heb jij hier als vereniging nog niets mee gedaan? Zorg dan dat je deze themasessie volgt!

Themasessie 4: NOC*NSF biedt veel opleidingen en trainingen aan, hoe kunnen we gezamenlijk een aantal opleidingen/trainingen opstarten gaan volgen?
Voor wie: bestuursleden, trainers, commissieleden, vrijwilligers, ouders, betrokkenen

Vanuit NOC*NSF heeft de Gemeente Vught een servicebudget toegekend gekregen, omdat Vught is aangesloten bij het sportakkoord. Er worden door NOC*NSF veel trainingen en opleidingen aangeboden waar wij in Vught ook gebruik van kunnen maken. Vaak kosteloos of met een eigen bijdrage. Tijdens de eerdere bijeenkomsten rondom het sportakkoord kwamen er al een aantal thema’s naar voren waar verenigingen tegenaan lopen: vrijwilligers, sponsorinkomsten, toekomstbestendige vereniging, trainersopleidingen, etc.
Laten we tijdens deze sessie ophalen waar verenigingen nu en in de nabije toekomst behoefte aan hebben en laten we dan vooral deze opleidingen/trainingen/cursussen af gaan nemen vanuit dat service budget en ook daadwerkelijk ermee starten!

Graag tot woensdagavond 18 mei!


    JaNee
     

    Ja