Openbare Ruimte & Sport en Bewegen

Brabant Beweegt Buiten helpt jou op weg om Noord-Brabant beweegvriendelijker te maken. Samen met ons netwerk ondersteunen we gemeenten, buurtsportcoaches en andere sport- en beweegprofessionals bij het werken in of aan een beweegvriendelijke omgeving. Dit doen we van A tot Z, van Agendasetting tot het ondersteunen van professionals die Zichzelf continue ontwikkelen én van visie tot meedenken aan een passende oplossing!

Wij geloven in de kracht van sport en bewegen in de openbare ruimte. Met een beweegvriendelijke omgeving ontwikkel je laagdrempelig sport- en beweegaanbod en draag je bij aan positieve gezondheid van inwoners. Vanzelfsprekend en eenvoudig is dat niet. Wij helpen om de beweegvriendelijke omgeving de plek te geven die het verdient. In visie en beleid, in gebiedsontwikkelingen, in buurtanalyses, uitvoeringsplannen, evaluaties of onderzoeken.

Maak samen met Brabant Beweegt Buiten een visie, plan, project of onderzoek nog beweegvriendelijker!

Aanbod

Brabant Beweegt Buiten helpt graag! Een beweegvriendelijke omgeving (BVO) zorgt niet alleen voor meer beweeggedrag, maar brengt ook een oplossing in ander type vraagstukken, zoals geschetst wordt in het artikel van Allesoversport.nl. Zo laat het artikel zien dat een BVO een bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld inclusiviteit, positieve gezondheid en vergrijzing. De openbare ruimte is een plek waarin iedereen, altijd, samen en kosteloos kan bewegen.

Wij kunnen een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door middel van:

  • Advies/onderzoek: door landelijke ontwikkelingen en kennis te verbinden aan de regionale situatie, ontstaat er een advies op maat voor iedere gemeenten. We voeren onderzoek uit zodat iedere gemeente op basis van data een beslissing kan nemen. Ook kunnen we helpen bij het monitoren van de impact.
  • Procesbegeleiding: vanuit onze neutrale rol begeleiden wij BIOR-trajecten in verschillende gemeenten. Met de aanwezige BIOR-kennis & -partners realiseren we samen een beweegvriendelijke omgeving.
  • Verbinden: wij brengen partijen binnen en buiten de gemeenten met elkaar in contact. We kennen het ruimtelijke en sociale domein en weten professionals te verbinden om samenwerking te ondersteunen. Ook delen we kennis in ons netwerk en leren daarnaast van ons netwerk.
  • Opleiden & Coachen: kennisoverdracht en de juiste toepassing ervan in de praktijk vinden we belangrijk. We zorgen ervoor dat de betreffende professionals met deze kennis en ervaring uitgerust worden.
  • Actuele kennis delen: Bewegen In de Openbare Ruimte is actueel in heel Nederland. Wij zijn van die ontwikkelingen op de hoogte en delen kennis en praktijkvoorbeelden vanuit ons netwerk.

Met andere woorden, ben je bezig met een vraagstuk wat direct te maken heeft met de Openbare Ruimte zoals herinrichting van een sportpark of een heel gebied? Ben je aan het stoeien met de omgevingsvisie? Of wil je in jouw gemeente ook iets doen met Urban Sports? Of wil je in de openbare ruimte juist een combinatie maken van spelen, bewegen én ontmoeten? Wil je de klassieke wipkip vervangen door een duurzame impactvolle oplossing die ook daadwerkelijk gebruikt wordt? Wij kunnen je helpen van advies tot meedenken aan een passende oplossing!

Of spelen er in jouw gemeente juist maatschappelijke thema’s waarbij Bewegen in de Openbare Ruimte een deel van de oplossing kan zijn? Dus denk je na over hoe je van de buitenruimte een inclusieve plek kan maken waar iedereen zich welkom voelt. Of wil je juist aan de slag met (hang)jongeren? Of ben je op zoek naar de mogelijkheden om iets te betekenen voor eenzame of juist vitale senioren? Of is er een ander thema waarbij je graag de koppeling legt met bewegen in de openbare ruimte? Neem gerust contact op en wij denken graag met je mee!

Portfolio

Hier rechts op deze pagina (in paarse blokken) zie je een aantal voorbeelden van vraagstukken rondom BIOR waarin wij een bijdrage hebben geleverd. Wil je meer weten over een van deze cases en/of wil je sparren over de toepassing van een voorbeeld in jouw gemeente? Laat het ons weten via email!

Kennis

Brabant Beweegt Buiten ontwikkelt en verzamelt kennis binnen het thema Bewegen In de Openbare Ruimte. Bewegen In de Openbare Ruimte is actueel in heel Nederland. Wij zijn van die ontwikkelingen op de hoogte en delen kennis en praktijkvoorbeelden vanuit ons netwerk. Wil jij ook een vertaling maken van ontwerpprincipes voor jouw eigen gemeente, aan de slag met een eigen stappenplan of de theoretische modellen beter begrijpen en toepassen in jouw eigen gemeente? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag op weg!

Onze kennis
Beweegvriendelijke Buurt
De online leeromgeving www.beweegvriendelijkebuurt.nl is het resultaat van het praktijkgericht onderzoek ‘Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten‘. In een consortium van partners, hebben onder andere Fontys Sporthogeschool en SSNB samengewerkt aan een platform voor buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers en andere sportprofessionals met kennis en instrumenten die helpen bij het werken in en aan een beweegvriendelijke omgeving. Vergroot je kennis in de thema’s beleid, sport en bewegen, inwonersparticipatie, samenwerken en fysieke omgeving. Gebruik het stappenplan voor het ontwikkelen van een beweegvriendelijke plek of zet direct een van de instrumenten in om de buurt waarin je werkt beweegvriendelijk(er) te maken.

Cursus BIOR
SSNB en Fontys Sporthogeschool zijn geen onbekenden op het gebied van kennisoverdracht. Beide partijen verzorgen samen de cursus BIOR. Deze cursus is bedoeld voor buurtsportcoaches en andere professionals die aan de slag willen gaan met een beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte. Je maakt kennis met trends en ontwikkelingen, leert hoe je het thema kunt agenderen binnen je gemeente of organisatie (beleid en praktijk) en gaat aan de slag met een eigen ingebrachte casus uit jouw werkgebied. Peter, Sportregisseur bij de Gemeente Eindhoven, zegt het volgende over de Cursus BIOR: ‘Ik heb de cursus als zeer positief ervaren met leuke casussen die me veel inzicht hebben gegeven voor de eigen projecten. ‘Lees hier meer over de Cursus BIOR‘.

Onderzoek in het lectoraat Move to Be
Binnen het kennisthema beweegvriendelijke omgeving van het lectoraat Move to Be staat het gebruik van de openbare ruimte voor sporten en bewegen centraal. Onze ambitie is om de openbare ruimte zo in te richten dat mensen gestimuleerd worden om te bewegen. Enkele voorbeelden van onderwerpen waar de onderzoekslijn ‘beweegvriendelijke omgeving’ zich mee bezig houdt zijn: meten en monitoren van het gebruik van de openbare ruimte, interdisciplinaire samenwerking in de openbare ruimte en laagdrempelige interventies in de openbare ruimte. Lees hier meer over het onderzoek van het lectoraat move to be.

Kennis die we gebruiken
Brabant Beweegt Buiten volgt de landelijke ontwikkelingen en deelt deze binnen het netwerk. We streven naar een beweegvriendelijk Brabant en baseren ons bijvoorbeeld op het BVO-model van het Kenniscentrum Sport & bewegen, waarin aandacht is voor Hardware, Software en Orgware. Ook conceptuele modellen en trends en ontwikkelen leren we uit het recent uitgebrachte publicatie ‘Brancherapport ‘Bewegen In de Openbare Ruimte‘ van het Mulier Instituut. Daar waar het gaat om de omgevingswet en al haar instrumenten maken we graag gebruik van ‘De Bouwstenen van een Beweegvriendelijke Omgeving‘.

Wie zijn Brabant Beweegt Buiten?

Brabant Beweegt Buiten is een initiatief van SSNB én Fontys Sporthogeschool. We combineren onderzoek en expertise met praktijk en ervaring. We zetten in op het delen van onze kennis en kunde en helpen in de lokale context om Noord-Brabant nog beweegvriendelijker te maken. Dat doen we met adviseurs, studenten en experts.

In de komende tijd breiden wij ons netwerk uit, zodat we binnen ons netwerk altijd een antwoord hebben op jouw behoefte!

Over SSNB
De ondernemende professionals van SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) zetten zich al sinds 1979 in als kennispartner en verbinder in voor een gezond en veerkrachtig Brabant. Wij gaan voor maatschappelijke winst door de inzet van sport en bewegen. Wij werken samen met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn en bedrijfsleven aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur. We zijn lid van Sportkracht12 en werken vanuit die hoedanigheid intensief samen met landelijke stakeholders ook rondom dit thema. SSNB streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen structureel te laten sporten en bewegen, ook of juist wanneer dit niet vanzelfsprekend is. Daar is de buitenruimte uitermate geschikt voor!

Noud van Herpen

Noud van Herpen is de specialist BIOR bij SSNB. Van huis uit is hij geschoold als onderzoeker en is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht. Tevens is hij ruim 10 jaar verbonden geweest aan De Haagse Hogeschool waar hij oprichter was van het lectoraat Impact of Sport. Naast onderzoeker is doceren én coachen dus lang zijn corebusiness geweest. Bij de projecten die hij recent gedaan heeft voor SSNB heeft hij vaak de rol van procesbegeleider en verbinder. Dit zodat er structurele en duurzame oplossingen worden gevonden voor het bewegen in de openbare ruimte.

Fontys Sporthogeschool (FSH) & Lectoraat Move to be!
Fontys Sporthogeschool zet in op een leven lang bewegen. We leiden de toekomstige sport- en beweegprofessionals op tot sportkundigen en docenten lichamelijke opvoeding. Studenten werken in het onderwijs aan praktijkopdrachten uit ons werkveld en combineren daarin theorie en praktijk. In ons lectoraat Move to Be werken we aan praktijkgericht onderzoek, onder andere binnen het kennisthema beweegvriendelijke omgeving. Het is onze ambitie de openbare ruimte zo in te richten en daarmee mensen te stimuleren en faciliteren om te bewegen.

Maartje Kunen

Maartje Kunen is docent (Sportkunde) en onderzoeker (kennisthema beweegvriendelijke omgeving) en levert als sociaal planoloog graag een bijdrage aan de verbinding van sport & ruimte. Vanuit het onderwijs betrekken we studenten Sportkunde bij onze uitdagingen in Brabant Beweegt Buiten! Zo ontstaat een professionele werkplaats waarin we een win-win situatie creëren. Studenten leren in de praktijk en de praktijk leert met en van studenten.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder
Uiteraard doen we dit niet alleen. We werken hierbij samen met lokale organisaties, landelijke partijen, leveranciers, kennisinstellingen etc.. Binnen Brabant Beweegt Buiten doen we het samen! Samen met lokale partijen en met partijen in ons netwerk. Afhankelijk van de vraag hebben wij binnen ons netwerk een oplossing voor jouw vraagstuk. Partijen die zich willen aansluiten bij Brabant Beweegt Buiten kunnen ook contact op nemen met Noud van Herpen.

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met Noud van Herpen via n.v.herpen@ssnb.nl of 06 – 34 47 28 48.