Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) wordt momenteel gevormd door vier betrokken en ervaren professionals. In de loop van dit jaar nemen we een beslissing over de toekomstige omvang (drie of vijf posities) en de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Hanne van Aart

Hanne is burgemeester van de gemeente Loon op Zand en is tevens voorzitter van het Platform Zuid van de Vereniging Sport en Gemeenten. Voor haar burgemeestersambt was zij wethouder Sport in de gemeente Heusden. Kortom, sport en besturen zitten in haar DNA!

Matty van Est

Voordat Matty van Est in 2012 aan de slag ging als directeur van de Fontys Sporthogeschool was zij al vele jaren actief binnen het HBO-onderwijs. Ook is zij bestuurslid van stichting Jeugdsportfonds Eindhoven, stichting Sports & Technology en stichting Marathon Eindhoven. Lees hier het interview met Matty van Est over haar rol in de RvT, haar https://ssnb.nl/interview-han-van-raak/gevoel bij sport & bewegen én het belang van een ondernemersgeest voor SSNB.

Han van Raak

Han van Raak heeft jarenlange ervaring als financieel expert. Hij is werkzaam binnen de logistiekbranche en heeft daarnaast ook veel bestuurlijke ervaring in het verenigingswezen, bijvoorbeeld bij omnivereniging WereDi. Lees hier het interview met Han van Raak over zijn rol in de RvT, zijn gevoel bij sport én uitdagingen voor SSNB.