Kennispartner en verbinder voor een gezond en veerkrachtig Brabant

De ondernemende professionals van SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) zetten zich al sinds 1979 in als kennispartner en verbinder in voor een gezond en veerkrachtig Brabant. SSNB is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk. Wij gaan voor maatschappelijke winst door de inzet van sport en bewegen. Wij werken samen met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn en bedrijfsleven aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur. Met als doel zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en zo ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Want sporten en bewegen is universeel, gezond, zorgt voor plezier, is laagdrempelig en verbindt!


Deze kaart toont een greep uit de projecten en opdrachten die onze ervaren professionals de afgelopen periode hebben uitgevoerd voor Brabantse gemeenten en sportverenigingen.

Samen werken aan een sterke sport- en beweeg infrastructuur

Overheden, verenigingen, sportaccommodaties, sportbonden, scholen, zorginstellingen en bedrijfsleven zijn allemaal onderdeel van de sport- en beweeginfrastructuur. Wij helpen deze partijen als adviseur, kennisexpert, verbinder en uitvoeringspartner. We dragen bij aan thema’s als leefbaarheid in dorpen en wijken, multifunctionele sportaccommodaties, beweegvriendelijke buitenruimte, duurzaamheid, het betrekken van kwetsbare doelgroepen en positieve gezondheid. Doel? Een duurzaam gezond en veerkrachtig Brabant!

Sport als middel: bewegen maakt mens en maatschappij gezond

Sporten en bewegen is gezond en leuk! Het staat onomstotelijk vast dat regelmatig bewegen een positieve invloed heeft op gezondheid en welbevinden. Bewegen betekent ook gezelligheid door samen met anderen sportief actief te zijn. SSNB wil dat iedere Brabander de mogelijkheid heeft om het plezier en positieve effect van sporten en bewegen te ervaren. Sport en bewegen vormt daarnaast een belangrijk bindmiddel in onze huidige maatschappij: het brengt mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Dat maakt sport en bewegen gewild én kansrijk bij het realiseren van een hele reeks doelen die overheden zichzelf stellen op het gebied van onder meer preventie en gezondheid, (re-)integratie, wijkontwikkeling, jeugdbeleid en veiligheid. SSNB is hierbij de stuwende en verbindende kracht.

Diensten

Wij worden als onafhankelijke partij gevraagd te adviseren over welke aanpak en interventies bij specifieke vraagstukken het beste werken en welke (markt)partijen hierbij passen. Daar zijn we blij mee, want daar zit onze kracht: door ons lokale, regionale en landelijke netwerk hebben we toegang tot alle bestuurlijke en ambtelijke contactpersonen, onderwijs, maatschappelijk middenveld, sportverenigingen en bedrijven. We leggen de verbindingen. We houden ons lokale netwerk op de hoogte van landelijke ontwikkelingen, maar delen ook onze best practices ter ondersteuning van de landelijke kennisexpertise en beleidsontwikkeling. Zo vullen we onder meer de rol van regionaal verbinder in voor NOC*NSF.

Organisaties kunnen ook bij ons terecht wanneer ze projectmanagers of procesbegeleiders nodig hebben bij de genoemde thema’s. Of voor het schrijven van sportnota’s en uitvoeringsprogramma’s. In diverse gemeenten in Brabant leveren en begeleiden wij de buurtsportcoaches. Verder ondersteunen en versterken wij verenigingen op allerlei manieren. Denk aan het vervullen van de rol als goed werkgever met ons team personeelsdiensten, het begeleiden van samenwerking en fusies en de invulling van de maatschappelijke rol van een vereniging.

Onze aanpak

We werken ondernemend, oplossingsgericht en zijn onafhankelijk. Maar ook transparant en operationeel excellent. Wij zien onszelf als partner wanneer er tekort is aan capaciteit (handjes, kennis) of wanneer een onafhankelijke procesbegeleider nodig is, een regisseur bij een verandertraject. We komen maar gaan ook weer, want lokale verankering vinden we heel belangrijk. Het liefst werken we in co-creatie en we dragen onze expertise dan ook graag over!

Het resultaat? Slimme en duurzame oplossingen die het verschil maken. Nu en in de toekomst.