SSNB Personeelsdiensten

 • TASO-regeling

Medio juli heeft het ministerie van VWS  TASO-regeling gepubliceerd. Deze regeling voorziet in een financiële tegemoetkoming voor amateursportorganisaties. Deze compensatie komt uit het extra steunpakket dat door het intensieve lobbywerk van onder andere Netwerk in de Sport door de overheid beschikbaar is gesteld voor amateursportorganisaties die in de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 een omzetverlies hebben geleden van ten minste 20% en geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten (NOW en/of TOZO) hebben ontvangen. Inmiddels is deze regeling verder uitgewerkt en kunnen amateursportorganisaties die aan de gestelde voorwaarden voldoen vanaf medio september tot en met 4 oktober hun aanvraag indienen (de exacte startdatum van de aanvraagtermijn is nog niet bekend)

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • U kunt aantonen dat uw organisatie in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 een omzetverlies van ten minste 20% heeft gelden.
 • Uw organisatie heeft geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten (NOW en/of TOZO) ontvangen.
 • Uw organisatie dient een SBI-code te hebben die begint met de cijfers 93.1 (met uitzondering van 13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5)

Op de site van het Ministerie van VWS  zal binnenkort het aanvraagformulier gepubliceerd worden. U heeft dan tot en met 4 oktober de tijd om dit in te vullen. Bij de toekenning van de tegemoetkoming speelt de volgorde van binnenkomst van de aanvragen geen rol. Dus neem uw tijd om uw aanvraag juist en volledig in te dienen. U hoort dan uiterlijk 12 oktober of u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt.

Klik hier voor een filmpje waarin de TASO-regeling duidelijk wordt toegelicht.

Klik hier voor de antwoorden op de meest gestelde vragen over de TASO-regeling

 

 • TOGS aanvragen? Wij helpen u graag!

SSNB Personeelsdiensten biedt alle sportverenigingen in Brabant graag ondersteuning aan bij het aanvragen van de eenmalige tegemoetkoming van € 4000 in het kader van de TOGS. Dit doen wij geheel gratis! Indien uw vereniging voldoet aan de voorwaarden zoals opgesteld door RVO, volstaat een mail naar salaris@ssnb.nl  om ons te laten weten dat u van dit aanbod gebruik wilt maken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor het verkrijgen van de benodigde gegevens en zullen vervolgens de aanvraag indienen. Bij verstrekking van de juiste gegevens beoordeelt de RVO de aanvraag binnen 3 weken, waarna zij bij goedkeuring ernaar streeft binnen 1 week over te gaan tot betaling. SSNB is in deze slechts verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag en niet de beoordeling ervan. Mocht u van ons aanbod gebruik willen maken, staan wij voor u klaar!

 

Meer informatie

 • Klik hier voor de meest actuele informatie van de Rijksoverheid
 • Klik hier voor onze pagina met alle actuele informatie specifiek gericht op sportverenigingen 
 • Klik hier voor de meest gestelde vragen en antwoorden over werkgeverschap van sportverenigingen rondom de Coronacrisis
 • Klik hier voor de meest recente updates van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nieuwsbrieven

 • Klik hier voor onze nieuwsbrief over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid d.d. 3 april.
 • Klik hier over onze nieuwsbrief over het aanvragen van de eenmalige tegemoetkoming d.d. 30 maart
 • Klik hier voor onze nieuwsbrief over het Noodloket d.d. 25 maart
 • Klik hier voor onze nieuwsbrief over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud d.d. 20 maart

 

SSNB biedt een volledig ondersteuningspakket van personeelsdiensten aan voor medewerkers bij sportverenigingen. Naast het uitvoeren van het werkgeverschap, adviseren wij sportverenigingen ook bij fiscale en juridische personeelszaken. Heeft u behoefte aan vakkundig en professioneel sportkader, maar neemt u een werknemer liever niet zelf in dienst, dan kan SSNB het (formeel) werkgeverschap op zich nemen. Een extra voordeel, wij hebben geen winstoogmerk en hanteren dus geen winstmarges. Bovendien is deze dienstverlening aan sportverenigingen vrijgesteld van BTW. De kosten zijn daarom minimaal. Wij kennen als geen ander de dynamiek binnen een sportvereniging en weten waar de uitdagingen liggen. Met onze kennis, ervaring en netwerk helpen wij u met het vinden van oplossingen… lees meer

Team

Nabil Bouchlal
Manager SSNB Personeelsdiensten
06 249 108 58
n.bouchlal@ssnb.nl
Fons de Kok
HR Manager
088 246 81 11
f.d.kok@ssnb.nl
Christel Brans
HR medewerker
088 246 81 11
c.brans@ssnb.nl
Ellen Vogelaar
Medewerker salarisadministratie
088 246 81 11
e.vogelaar@ssnb.nl
Denise Mol
Stagiaire HR
088 246 81 11
d.mol@ssnb.nl

Actueel

Aanvragen TASO vanaf 22 september

Vanaf dinsdag 22 september kunt u voor uw vereniging de aanvraag indienen voor de TASO-regeling, De uitwerking van deze regeling vergde meer tijd dan verwacht, maar is nu door het ministerie van VWS afgerond. Het aanvraagformulier staat vanaf 22 september 09.00 uur online op de site van het ministerie en u kunt uw aanvraag tot uiterlijk 11 oktober indienen. Het moment van insturen van het aanvraagformulier -mits binnen de gestelde termijn – is niet bepalend voor de toekenning van de tegemoetkoming.

Aanvraagtermijn TASO opnieuw uitgesteld

Ondanks eerdere berichtgeving, is het Rijksoverheid nog niet gelukt de uitwerking van de TASO-regeling te voltooien, Dat betekent dat de aanvraagtermijn opnieuw tot nader order wordt uitgesteld en onze sportverenigingen dus nog geen aanvraag kunnen indienen. Een nieuwe streefdatum waarop het aanvraagformulier beschikbaar komt, is niet bekend gemaakt. Wel kunt u zich via deze link aanmelden voor aan automatische melding als het aanvraagformulier online staat. U ontvangt dan direct een mail.

Aanvraagdatum TASO uitgesteld

De uitwerking van de TASO-regeling door de overheid blijkt meer tijd te kosten dan eerder was voorzien. Daarom is het helaas nog niet mogelijk om uw aanvraag voor de TASO in te dienen. Naar verwachting wordt het aanvraagformulier vanaf dinsdag 15 september tot en met zondag 4 oktober gepubliceerd op de site van Rijksoverheid.. Dit uitstel heeft geen gevolgen voor uw aanvraag of de kans op tegemoetkoming. Alle aanvragen die binnen de gestelde termijn worden ingediend, worden gelijk behandeld.

Contact

Neem bij vragen over SSNB Personeelsdiensten gerust contact met ons op.

Telefoon: 088-2468111
E-mail: personeelsdiensten@ssnb.nl
Adres: Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven

Door dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met verwerking van uw gegevens zoals beschreven in ons Privacybeleid.

SSNB gebruikt op deze website alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Lees ons Privacybeleid.