Martijn Gommeren over zijn carrière pad bij SSNB

Martijn Gommeren

“Na het faillissement van Sportbureau Roosendaal in februari 2011 begon mijn carrière op 1 maart 2011 bij Sportservice Noord-Brabant. Binnen het lokale SSNB team in Roosendaal was ik actief als combinatiefunctionaris onderwijs in projectgebied Vierhoeven (wijken Kroeven, Langdonk en Kortendijk) en combinatiefunctionaris sportverenigingen voor de dorpen. In deze periode ervaarde ik al de meerwaarde van Sportservice Noord-Brabant. Waar we voorheen in Roosendaal afhankelijk waren van de beschikbare kennis in het team, konden we nu ook gebruik maken van de beschikbare kennis op het hoofdkantoor (toen nog gevestigd in Goirle). Gezien mijn bredere interesse heb ik in deze periode ook als projectmedewerker mee mogen werken aan een onderzoek naar Wielerwereld Rucphen.

Na ongeveer 1 jaar veranderde mijn functie en werd ik coördinator van het team van Buurtsportcoaches in Roosendaal. Met het team in Roosendaal werkten we aan de volgende doelstellingen:

  1. Sport en bewegen in de Buurt
  2. Gezonde Leefstijl: jongeren met overgewicht, mensen met een beperking en sport 50+
  3. Vitale Sportvereniging

Vanuit deze functie werd mijn betrokkenheid bij het hoofdkantoor ook groter. Ik werkte 1 keer in de week vanuit het hoofdkantoor en daarnaast vertegenwoordigde ik team Roosendaal bij het coördinatorenoverleg.

Samen met mijn collega’s in Roosendaal hebben we in deze periode de aanpak en de werkzaamheden doorontwikkeld. Meer aandacht voor zichtbaarheid en de lokale uitstraling. Wijksportvereniging Kalsdonk werd opgericht. De JOGG-regisseur van de gemeente Roosendaal maakte onderdeel uit van ons team en het team hebben we uitgebreid met vakleerkrachten. Met name de uitbreiding met vakleerkrachten zorgden voor een enorme impuls. Samen met de gemeente en een drietal enthousiaste schooldirecteuren hebben we een pilot gedraaid op deze scholen. Deze pilot bleek een groot succes. Basisscholen in Roosendaal waren enthousiast, zagen de meerwaarde en gingen cofinanciering betalen voor de inzet van een vakleerkracht. Inmiddels zijn er op ruim 24 scholen vakleerkrachten actief. Het team en het bereik in Roosendaal verdubbelden en doordat we op de scholen bijna de volledige Roosendaalse jeugd bereikten, waren we ook in de gelegenheid om de focus te verplaatsen naar kwetsbare doelgroepen.

Aan de slag als regio adviseur

De successen die we als team zijnde in Roosendaal boekten, zorgden er ook voor dat ik nieuwsgierig werd of ik ook in andere gemeenten in bijdrage zou kunnen leveren. Vanuit SSNB kreeg ik de kans om kennis te maken met de werkzaamheden van de regio adviseur. Op 1 januari 2018 ben ik vervolgens zelf gestart als regio adviseur West-Brabant. Vanuit die rol maakte ik onderdeel uit van het regioteam en werd ik verantwoordelijk voor West-Brabant. Een grote stap en grote verandering en soms ook een lichte twijfel, maar mede door het vertrouwen vanuit SSNB ben ik in mijn rol gegroeid en kijk ik met heel veel plezier terug op de ontwikkelingen en mooie projecten waarbij ik betrokken was in West-Brabant, maar ook regionaal, provinciaal en landelijk:

  • Uitbreiding van het aantal Buurtsportcoach teams in West-Brabant.
  • Als Sportformateur betrokken bij diverse Sportakkoorden en Preventieakkoorden.
  • Als adviseur lokale sport in meerdere gemeenten een rol gespeeld om de lokale sportinfrastructuur te versterken.
  • Maar bovenal ook het adviseren van en het brainstormen en sparren met alle beleidsmedewerkers en wethouders Sport in West-Brabant.

Doorontwikkeling inzet Buurtsportcoaches binnen SSNB

Enorm trots ben ik ook op de doorontwikkeling van de inzet van Buurtsportcoaches binnen SSNB. Door de lancering van Team NB zet SSNB nog meer in op kwaliteit. Een groot Team NB van Buurtsportcoaches is actief in 9 gemeenten in de provincie. Door meer samen te werken, kennis te delen en het oprichten van een vijftal Kennisteams zorgen we ervoor dat we pro actief in kunnen spelen op trends en ontwikkelingen.

Nieuwe stap

Na bijna 11 jaar is er nu een einde gekomen aan mijn werkzame carrière bij SSNB. Ik ben SSNB super dankbaar voor de kansen die ze mij geboden heeft. Van uitvoerend Buurtsportcoach, naar lokaal coördinator van het Buurtsportcoach team in Roosendaal en uiteindelijk regio adviseur voor de regio West-Brabant. Door deze kansen en het vertrouwen heb ik mezelf kunnen ontwikkelen en ben ik klaar om een volgende stap te zetten.

Ik ga nu aan de slag als Beleidsadviseur Sport en Vrijetijdseconomie bij de gemeente Roosendaal. Terug in Roosendaal, maar met heel veel kennis, ervaring en expertise.”